Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positive til Soria Moria II
Del artikkelen med venner og kolleger

FFO sammenligner den nye Soria Moria erklæringen med julaften når det loves økt fokus på inkludering i arbeidslivet. LO er positive til arbeidet for likelønn, mens NHO er optimistiske med tanke på arbeidet for bedre rammevilkår til forskning, samferdsel og konkurranseutsatt næringsliv.
 
Av arbeidspolitiske satsninger i Soria Moria II-erklæringen er det spesielt tre punkter som LO, SV og Sp løfter frem. Først er det arbeidet for likelønn som skal intensiveres. I tillegg blir arbeidet med et inkluderende arbeidsliv og spesiell fokus på personer med nedsatt funksjonsevne viktige satsningsområder. Til slutt skal forskning, samferdsel og konkurranseutsatt næringsliv få bedre rammevilkår.
 
FFO tilfredse med satsning
 
- Det er som en julaften med mange harde pakker når regjeringen nå entydig slår fast at den vil ”gjennomføre en sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne”, samt lover å styrke studiefinansieringen for funksjonshemmede studenter, sier FFOs generalsekretær Liv Arum.
 
FFO har arbeidet i flere år for å få på plass en slik strategi for å sikre at flere funksjonshemmede kan få seg jobb. I dag er det godt under halvparten av funksjonshemmede i alderen 16-66 år som deltar i arbeidslivet, samtidig som 92.000 funksjonshemmede sier de gjerne skulle hatt en jobb.
 
Kommentarer fra LO
 
- LO er tilfreds med at regjeringen løfter fram likelønn som et viktig mål i sin politiske plattform, og at satsingen på likelønn skal preges av et bredt kvinneperspektiv og ikke ensidig fokusere på utvalgte grupper, sier LOs nestleder Gerd Kristiansen.
 
Gerd Kristiansen understreker at lønnsutviklingen skal baseres på forhandlinger og ikke på statlig diktat.
 
- Hvis et likelønnsløft skal bli varig, må det være en del av prioriteringen i lønnsoppgjørene, sier Gerd Kristiansen. – Likelønn er en stor og viktig sak som kan være grunnlag for et inntektspolitisk samarbeid. Regjeringen varsler at de vil gå inn i en dialog med partene i arbeidslivet om likelønnsspørsmålet allerede ved tariffoppgjøret i 2010. Det er vi glad for. Vi har også tidligere vist at vi, gjennom det inntektspolitiske samarbeidet, kan løse store, tunge og viktige saker, sier Kristiansen. Hun legger til at dette selvsagt forutsetter at likelønn også blir prioritert av arbeidsgiverne.
 
NHO: Mye positivt
 
- Det er positivt at regjeringen har gitt NHO gjennomslag på viktige områder for næringslivet, sier NHO-sjef John G. Bernander i en kommentar til Stoltenberg-regjeringens nye plattform.
 
NHO trekker spesielt frem forslaget om å justere formueskatten slik at eiere av småbedrifter ikke blir rammet av høy skatt på arbeidende kapital. Videre understreker NHO at satsningen på forskning og teknologi gjennom næringsrettede tiltak og tiltak for konkurranseutsatt næring som spesielt viktig.
 
Med fortsatt satsning på et mer inkluderende arbeidsliv ser NHO muligheten til å videreutvikle det gode arbeidet som er lagt ned, samt forbedre tiltakene som er rettet mot et redusert sykefravær.
 
- Men vi forutsetter at det gis de samme garantier til arbeidsgivere som det er gitt for arbeidstakeres rettigheter, slik at byrdene ikke blir lempet over på bedriftene, sier Bernander.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?