Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Olje og gass mot arbeidsledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Olje og gass mot arbeidsledighet

Arbeiderpartiet la denne uken fram forslag om en rekke tiltak mot den økende arbeidsledigheten og mot nedbygging av konkurranseutsatt industri. Partiets leder Jens Stoltenberg gir Regjeringen skylden for at Norge i dag opplever en sterk økning i arbeidsledigheten. Olje og gass er middelet Ap. vil bruke for å få bukt med ledigheten igjen.

”Hell”
-           Det ble varslet økning i arbeidsledigheten allerede høsten 2001. Siden regjeringsskiftet den gang har antallet ledige økt med 75 personer hver dag. Det har foregått en systematisk undervurdering av faren for økende ledighet, sa Stoltenberg i en tale på Hell i Trøndelag denne uken.

Arbeiderpartiets hovedsak
Arbeiderpartiet ber Regjeringen sørge for et høyt tempo i tildelingen av nye utvinningstillatelser på norsk sokkel og tiltak for økt bruk av gass innenlands for å få ned arbeidsledigheten. Partiet la også frem flere forslag i Stortinget for å få ned ledigheten og hindre nedbygging av konkurranseutsatt næringsliv. Denne pakken skal være partiets hovedsak frem mot behandlingen av revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
Blant forslagene i pakken er tiltak for å sikre verfts- og verkstedsindustrien oppdrag, dette skal gjøres gjennom flere utvinningstillatelser for olje og gass og tiltak for økt bruk av gass innenlands. Ungdom under 25 år skal får tilbud om jobb, utdannelse eller arbeidsmarkedstiltak, permitteringsperiode lenger enn 26 uker for utsatte bransjer, er noen av tiltakene Ap. anbefaler.

Satser på olje og gass
Arbeiderpartiet vil satse hardt på å opprettholde og videreutvikle norsk industri knyttet til olje- og gassvirksomheten. Partiet vil at det skal holdes et høyt tempo i tildelingen av nye utvinningstillatelser, og ber om at konsekvensutredningen om petroleumsvirksomhet året rundt i Lofoten-Barentshavet blir lagt frem for Stortinget i løpet av året. De vil også øke utvinningen av gass og samtidig øke bruken av gass innenfor Norge. Partiet foreslår også tiltak som vil sikre at kompetansen i skipsverftene og i offshore leverandørindustrien ikke går tapt gjennom at ansatte mister jobben. 

- Negativ utvikling
Hill-Marta Solberg ber regjeringen, i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, legge frem en samlet pakke med tiltak mot nedbygging av konkurranseutsatt næringsliv basert på Arbeiderpartiets forslag.
-           Fra Arbeiderpartiets side har vi nå foreslått konkrete og viktige tiltak for å styrke næringslivet og møte den stigende arbeidsledigheten. Regjeringen med næringsministeren i spissen har vært altfor passiv på dette området, og hans næringsnøytrale politikk er fullstendig feilslått. I følge Aetat var 91.400 helt ledige ved utgangen av mars, en økning på nesten tretti prosent fra i fjor. Derfor håper vi at regjeringen nå følger opp våre forslag for å avhjelpe situasjonen. Dette er helt nødvendig for å møte den negative utviklingen, sier Solberg.


Les hele forslaget på www.arbeiderpartiet.no

 

 

 

 

 

 

a>
href=http://bookmarksme.com >online book styl

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?