Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Status for NAV-reformen
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og inkluderingsminister Rigmor Aasrud understreker at NAV-reformen holder stø kurs og vil gjennomføres. Gjennom 2010 vil NAV møte mange utfordringer, og Regjeringen har derfor prioritert en rekke viktige oppgaver.
 
– NAV-reformen er en svært viktig, men også meget krevende reform. Budsjettforslaget for 2010 gir oss et godt grunnlag for å møte utfordringene på en konstruktiv måte, sier Aasrud.
 
Flere utfordringer i 2010
 
– Arbeids- og velferdsetaten vil også i 2010 stå overfor krevende oppgaver. Innsatsen skal settes inn slik at den bygger opp under de langsiktige målene for NAV- og pensjonsreformen, sier Aasrud.
 
For 2010 har Regjeringen vektlagt følgende prioritering:
  • fortsette arbeidet med å bedre ytelsesforvaltningen, både for å redusere saksbehandlingstidene og øke kvaliteten, herunder bedre internkontrollen
  • systematisk oppfølging av ledige for å hindre utstøting
  • styrke oppfølgingsarbeidet av sykmeldte
  • innføre arbeidsavklaringspenger og rett til arbeidsevnevurdering
  • god gjennnomføring av kvalifiseringsprogrammet
  • sikre at IKT-systemet for pensjon håndterer det nye regelverket som trer kraft fra 1. januar 2011.
 
Den foreslåtte bevilgningen innebærer at etaten kan opprettholde en bemanning tilsvarende om lag gjennomsnittet i 2009 for oppgaver finansiert over kap. 605 post 01.
 
Utsetter ikke arbeidsavklaringspenger
 
Innføring av arbeidsavklaringspenger og rett til arbeidsevnevurdering er viktige tiltak for å sikre bedre oppfølging av brukerne for å få flere i arbeid og aktivitet. Innføringen av dette virkemidlet ble i år utsatt til 1. mars 2010.
 
– Jeg har drøftet med Arbeids- og velferdsdirektoratet om det er forsvarlig i dagens situasjon å innføre arbeidsavklaringspenger 1. mars neste år, eller om det ville være mest riktig å utsette innføringen enda en gang. Etaten har informert meg om at dersom endringen ikke iverksettes nå, vil innføringen måtte utsettes ett helt år. Dette ser jeg ikke som aktuelt da både brukere og ansatte etterspør ordningen, sier statsråden.
 
For å oppnå de langsiktige målene med NAV-reformen er det viktig at tiltaket kommer på plass. Statsråden understreker at det er viktig å ha et realistisk bilde av hvor krevende det vil være å få det nye oppfølgingsregimet til å fungere fullt ut.
 
– Jeg har forsikret meg om at Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppstarten vil ha fokus på å sikre at alle får ytelsene de har krav på, sier Rigmor Aasrud.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?