Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Står lenger i arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

Det gode arbeidsmarkedet og seniorenes høye utdanning gjør at flere velger å stå lengre i arbeid. Det viser en analyse gjort av NAV der de ser på utviklingen fra 2002 til 2006.
 
- Seniorene er en ressursgruppe som vil bli stadig viktigere i arbeidsmarkedet. Det virker som om både arbeidsgivere og arbeidstakere i økende grad ser mulighetene. Pensjonsreformen vil også bidra i riktig retning, sier Hilde Olsen, direktør i NAV.
 
Høy yrkesdeltakelse
 
Yrkesdeltakelsen er generelt sett høy blant 62- til 66-åringer, det har vært en økning i alle utdanningsgrupper. De med utdanning på videregående nivå har hatt den største økningen.
Det har også vært en nedgang i uføreandelen i aldersgruppen fra 2002 til 2006. For øvrig viser undersøkelsen kanskje ikke så overraskende at seniorer med høy utdanning har høy sysselsettingsprosent og færre uføretrygdede enn de som har lav utdanning.
 
Utdanningsnivå
 
Utdanningsnivået blant kvinner og menn i aldersgruppa 62–66 år økte fra 2002 til 2006. Prosentandelen av seniorene som hadde utdanning utover grunnskolen økte, og flere hadde fullført videregående og høyere utdanning.
 
Det er store forskjeller mellom kvinner og menn i denne aldersgruppen, både når det gjelder utdanningsnivå og fagfelt. Kvinnene dominerer med utdanninger innen helse-, sosial- og idrettsfag, mens mennene dominerer innen naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag.
 
Kilde: NAV.no

Legg til kommentar

05. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?