Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ønsker debatt om arbeidslivet
Del artikkelen med venner og kolleger

Under sin nyttårstale inviterte statsminister Jens Stoltenberg til en bred debatt om arbeidslivet. Blant temaene som skal diskuteres er tiltak for redusert sykefravær og økt inkludering, i tillegg til et enklere og fremtidsrettet næringsliv der kunnskap og teknologi skal stå i sentrum.
 
- Det er hverandres arbeid og hverandres kunnskap vi skal leve av i framtiden. Derfor vil Regjeringen i året som kommer invitere til en bred samfunnsdebatt om disse grunnleggende spørsmålene. Vi inviterer til samarbeid om arbeid, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale.
 
Kunnskap viktig
 
Stoltenberg viste til hvordan kunnskap har gitt oss muligheten til å temme fossekraften og hente olje opp fra havet. Kunnskapen har vært grunnleggende for at Norge har klart å forvalte ressursene naturen har gitt på en god måte. Derfor understreket Stoltenberg at kunnskap og læring vil være svært viktig i et fremtidsrettet Norge som fortsetter å skape verdier.
 
I følge Stoltenberg er det nettopp menneskene som skaper verdiene.
- I det kommende året vil jeg og de mest berørte statsrådene invitere folk fra ulike miljøer til et rådslag om dette. Hele regjeringen skal ut i landet for å få innspill. Vi kommer også til å bruke nettet for å invitere alle til å delta i debatten. Det handler om landets viktigste ressurs: Menneskene.
 
Forsvarer sykelønnsordningen
 
- Ingen arbeidstakere skal frykte for å bli syke. Sykelønn er en rettighet vi har kjempet fram, og en rettighet vi skal verne om. Men vi må gjøre det vi kan for at færrest mulig skal trenge å bruke disse ordningene. Først og fremst av hensyn til dem som er syke, forklarte Stoltenberg.
 
Han vil forsvare sykelønnsordningen, ikke det høye sykefraværet. For å redusere fraværet er det i følge Stoltenberg nødvendig med et arbeidsmiljø som tar vare på den enkelte.
 
Finanskrise og klima
 
I tillegg til arbeid og kunnskap, valgte Stoltenberg å fokusere på Regjeringens håndtering av finanskrisen og det globale arbeidet for et sunnere klima.
 
- Å miste jobben er først og fremst tøft for den som blir stående uten arbeid. Men arbeidsledighet går også utover fellesskapet. Når det er færre som skaper, blir det mindre å dele. Under krisen har vi brukt mye ekstra penger på å holde hjulene i gang. Vi kunne bruke mye i dårlige tider fordi vi har holdt igjen i gode tider, sa Stoltenberg.
 
Selv om verdens land ikke kom i mål under klimaforhandlingene i København, er Stoltenberg allikevel fornøyd med det steget som ble tatt.
 
- Vi ble enige om det grunnleggende målet om å hindre at temperaturen øker med mer enn to grader. Vi ble enige om at vi må videre fra Kyotoavtalen, som bare omfatter noen industriland. Nå er alle de store utslippslandene med. Vi ble enige om hvordan vi skal kontrollere at klimatiltak blir gjennomført som avtalt. Og viktigst: vi ble enige om at verdens rike land skal være med og betale for klimatiltak i utviklingsland.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?