Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Likestillingsprisen til Norges idrettshøgskole
Del artikkelen med venner og kolleger

Norges Idrettshøgskole har arbeidet bevisst med likestilling og ble derfor hedret med Likestillingsprisen for 2009. Prisen deles ut til et universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon for å oppfordre til en god kjønnsbalanse i forskningen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland delte ut Likestillingsprisen på 2 millioner kroner, og viste til deres gode resultater som et godt forbilde for andre forskningsinstanser. Det er tredje gang prisen deles ut av Kunnskapsdepartementet. Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) har hatt i oppdrag å utlyse, vurdere og innstille til Likestillingsprisen 2009.

–Universiteter og høyskoler bærer et stort ansvar for å styrke likestillingen i Norge. God kjønnsbalanse innen akademia, ikke minst i de høyeste stillingene, er viktig. Forskningstema og tilnærmingsmåter preges av forskeren. Derfor er deltakelse av forskere av begge kjønn helt avgjørende for hva slags kunnskap som utvikles og formidles. Kvinners deltakelse gjør en forskjell, sa Aasland. 

Fortsatt arbeid med likestilling

- En veldig overraskende og hyggelig anerkjennelse av det likestillingsarbeidet vi har gjort, sier rektor Sigmund Loland.

Han understreker at arbeidet med likestilling er langsiktig, og pengene som følger med prisen vil gå med til videre arbeid.

- Vi forsøker å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i forskningen vår. Funnene tar vi med i undervisningen. I tillegg jobber vi med å øke bevisstheten til studentene om problemet. Vi utdanner trenere, kroppsøvingslærere, idrettskonsulenter og ledere. Ingen skal ha fullført en utdanning hos oss uten å ha bevisste holdninger til og kunnskap om seksuell trakassering, understreker Sigmund Loland.

I tillegg til fokus på seksuell trakassering, for NIH skryt av komiteen for å ha en god kjønnsbalanse. De berømmer høgskolen for ikke bare å se sammenhenger mellom forskningsprofil og rekruttering av kvinner, men også for å gjøre noe med det.

[Les pressemelding fra KD]
[Les pressemelding fra Kvinner i forskning]


Legg til kommentar

26. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?