Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tillitsvalgtes rolle i IA
Del artikkelen med venner og kolleger

I arbeidet for å gjøre mulighetene med IA mer tilgjengelig for alle arbeidstakere, har LO laget en informasjonsbrosjyre for tillitsvalgte. Brosjyren gir en oversikt over hvordan du kan bidra for å nå de 3 delmålene.

LO oppfordrer tillitsvalgte til å være en pådriver for at bedriften skal bli en IA-virksomhet. Ved å ta initiativ i egen virksomhet kan du være med å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Delmål 1 - Redusere sykefraværet

I følge LO vil et lavere sykefravær gjøre det enklere å beholde dagens sykelønnsordning som gir full lønn til den sykemeldte. Som tillitsvalgt er det flere måter å bidra for og redusere fraværet.

På alle arbeidsplasser er det viktig å ha gode rutiner for å følge opp sykemeldte, og legge til rette for at de som er delvis sykemeldt. Samtidig kan forebyggende arbeid bidra til å hindre og redusere omfang av sykdom og skader.

Ved sykefravær kan den sykemeldte forespørre den tillitsvalgte å delta i dialogmøter. Som tillitsvalgt kan du komme med forslag til tiltak, og være med på å utarbeide oppfølgingsplaner og rutiner.

Som tillitsvalgt bør du også sette temaet på dagsorden i AMU og IA-utvalg, samt være med å forankre sykefraværsarbeidet hos dine kolleger.

Delmål 2 – Rekruttere og beholde flere med redusert funksjonsevne i arbeid

Et inkluderende arbeidsliv har plass til alle som ønsker å delta. Dette er LOs hovedmål, og de understreker derfor at arbeidet med delmål 2 og 3 er svært viktig for en tillitsvalgt.

I arbeidet med å rekruttere og beholde flere med redusert funksjonsevne i arbeid, foreslår LO at du som tillitsvalgt skal fokusere på mulighetene på din arbeidsplass, og påse at arbeidsgiver oppfyller tilretteleggingsplikten sin.

I tillegg kan du foreslå at stillingsannonser oppfordrer funksjonshemmede til å søke, og hindre at funksjonshemmede blir diskriminert i ansettelsesprosesser

Delmål 3 – Forlenge yrkesaktiviteten blant seniorene

For å sikre at flere seniorer ønsker å stå lenger i arbeidet er det en fordel om din arbeidsplass har utarbeidet en god seniorpolitikk i virksomheten. Du kan også foreslå kompetanseutviklende tiltak for eldre arbeidstakere, samt bidra til å skape positive holdninger til eldre arbeidstakere på arbeidsplassen.

[Les mer på LO sine nettsider]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?