Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Seniorfridager gir effekt
Del artikkelen med venner og kolleger

Blant tiltakene som motiverer til å stå lengre i arbeid, er de ekstra fridagene for ansatte over 62 år viktige. Det viser en undersøkelse gjort av AFI som spesielt ser på statlige ansatte som inkluderes av denne ordningen.

Seniorfridager er en ordning for fridager med lønn i staten og er hjemlet i Hovedtariffavtalen i staten som en kollektiv ordning. Tiltaket skal sikre at flere arbeidstakere i staten over 62 år skal stå lengre i arbeid og utsette pensjoneringen.

Økende avgangsalder – uklare forklaringer

Det er flere forhold som bestemmer om arbeidstakere over 60 år ønsker å stå lengre i arbeid. Personlige forhold som helse, økonomi og motivasjon vil for mange være viktige faktorer ved en slik avgjørelse. Men, også forhold i arbeidsmarkedet, pensjonsordninger og arbeidsplassrelaterte faktorer som ledere og arbeidsmiljø vil påvirke. Til slutt vil også seniortiltakene og -ordningene på arbeidsplassen kunne være avgjørende.

I de siste årene har pensjoneringsalderen økt blant de statlige ansatte. Dette har imidlertid også vært en trend i arbeidslivet generelt, og det er derfor vanskelig å si hvilken effekt seniorfridagene har. Forskerne bak rapporten fokuserte derfor spesielt på fridagene for å se om dette tiltaket påvirker seniorene i staten til å stå lengre i arbeid.

Positiv konklusjon

993 seniorer i staten deltok i undersøkelsen, der 43 prosent var ansatt i undervisning og forskning. Svarene deres viser at seniorene ønsker ekstra fridager. Det gir økt fleksibilitet og mulighet til å ta seg inn. I tillegg mener mange det også gir økt trivsel.

Ved siden av seniorfridagene, mener mange at høyere lønn og redusert arbeidstid er viktige tiltak som gir ekstra motivasjon. For mange er det også avgjørende at man føler at man er ønsket i jobben.

Rapporten ble utført på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

[Les pressemelding fra AFI


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?