Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mer mangfold i staten
Del artikkelen med venner og kolleger

På 4 år har andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økt fra 6 til 8 prosent i statlige foretak. Inkluderingsminister Audun Lysbakken mener arbeidsgivere må inkludere innvandrere for å sikre den beste kompetansen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har de siste fire årene dokumentert de heleide statlige virksomhetenes aktiviteter for økt rekruttering av innvandrere og tilrettelegging for mangfold på arbeidsplassen. Deres rapport viser at utviklingen går i riktig retning.

- Vi er på rett vei, men vi kan fremdeles bli bedre. Både når det gjelder faktiske tilsettinger av personer med innvandrerbakgrunn, men også når det gjelder å utnytte kompetansen disse menneskene har når de først er ansatt. Arbeidsgivere som ikke jobber med rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn og mangfold på arbeidsplassen, risikerer å gå glipp av de best kvalifiserte søkerene både til ledige stillinger og til lederposisjoner, sier statsråd Audun Lysbakken under presentasjonen av IMDi sin rapport.

Flertallet deltar i arbeidslivet

- Utviklingen går i riktig retning, selv om vi selvfølgelig gjerne skulle sett at andelen innvandrere i virksomhetene kunne økt litt raskere. Vi vil spesielt fremheve NSB og Posten der det har skjedd mye positivt på mangfoldsfeltet de siste årene. Dette er store statlige virksomheter med mange ansatte som gir utslag på statistikken, påpeker Lars Wilhelmsen, fungerende direktør for IMDi.

Lysbakken understreker at det fremdeles er rom for forbedring.
- Men vi kan ikke kvile på laurbærene når arbeidsledigheten blant innvandrere er omkring
tre ganger høyere enn nivået i befolkningen ellers, sier Lysbakken.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at andel sysselsatte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i statlig heleide foretak for 4. kvartal 2008 lå på 8 prosent, mens den for 4. kvartal i 2007 var 7,4 prosent og for 4. kvartal 2006 var på 6,2 prosent.

- Vi ser følgelig en gledelig økning på 1,8 prosentpoeng fra utgangen av 2006 til utgangen av 2008, sier Wilhelmsen.

Ønsker flere ledere

Lysbakken benyttet anledningen til å oppfordre norske arbeidsgivere til å gi flere innvandrere og norskfødte med innvandrere muligheten som ledere.

- Den første utfordringen er å se ressursene som finnes blant personer med innvandrerbakgrunn, og ansatte flere. Spesielt er det viktig å være obs på de mange norskfødte med innvandrerbakgrunn som nå er på vei ut i arbeidslivet. Jeg er også opptatt av å rekruttere inn flere ledere. Av i alt 356 toppledere er fem personer registrert med flerkulturell bakgrunn. Dette er riktig nok tre toppledere flere enn i 2008, men det er langt igjen før vi når et akseptabelt nivå. Auka rekruttering av ledere med innvandrerbakgrunn vil derfor være en utfordring også i 2010, mener Lysbakken.

Samme aktivitetsnivå

Rapporten slår fast at aktivitetsnivået i virksomhetene i all hovedsak er opprettholdt i 2009. Økt arbeidsledighet og redusert rekrutteringsbehov vises i tallene fra rekrutteringsprosessene i virksomhetene gjennom flere søkere og færre nyansettelser. Andelen personer med flerkulturell bakgrunn blant nyansatte har imidlertid vært ganske stabil på 12 til 14 prosent i hele fireårsperioden.

Virksomhetene rapporterer om rekrutteringstiltak, lederrekruttering og strategiarbeid knyttet til mangfold. I årets rapport gis ordet også til ti ansatte innvandrere fra de heleide statlige virksomhetene. Gjennom dybdeintervjuer deler de sine erfaringer og synspunkter på verdien av å skape arbeidsplasser med tydelig mangfoldsprofil og på tiltakene som iverksettes for å oppnå dette.

[Les pressemelding fra IMDi]
[Les pressemelding fra BLD]

tylex;>online book

Legg til kommentar

28. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?