Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Følg opp fraværet med In Absentia
Del artikkelen med venner og kolleger

Målrettet arbeid er den beste medisinen for reduksjon i sykefraværet. Dialog og aktivitet skal fremmes i arbeidet med å redusere fraværet, og det kan du legge til rette for på din arbeidsplass med In Absentia der du enkelt følger kravene fra NAV.

Tidlig dialog og oppfølgingsplan er viktige elementer i sykefraværsarbeidet. Allerede innen 4 uker skal oppfølgingsplanen være på plass. Denne planen skal gjøre det enklere for arbeidstaker og arbeidsgiver til å komme i dialog om de muligheter som finnes på arbeidsplassen, enten i form av alternative arbeidsoppgaver og tilrettelegging av arbeidsplassen.

- In Absentia vil alltid være oppdatert med de siste kravene fra NAV om rapportering og oppfølging av fravær. I tillegg vil din bedrift kunne legge inne egne bedriftsinterne rutiner. Et eksempel kan være kollega- eller lederbesøk hjemme hos den ansatte i løpet av den første uken, forteller Roy Endré Dahl i Absentia AS.

10 gode grunner for å velge In Absentia.

Gradert sykemelding

Gjennom økt bruk av gradert sykemelding og god tilrettelegging ønsker man å skape alternativer, slik at den sykemeldte ikke trenger å være hjemme under hele sykemeldingen. For at dette skal kunne gjennomføres er det viktig med god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at man kan utnytte de alternativene som finnes.

Det første dialogmøte er derfor flyttet fremover, slik at dette møte i regi av arbeidsgiver skal finne sted allerede etter 8 uker. Dialogmøte 2 i regi av NAV skjer som tidligere ved 26 uker. For brukere av In Absentia er dette rutiner som er på plass, slik at den nærmeste ansvarlige vil få en påminnelse i god tid om dialogmøtene.

Oppfølging av syke og av ansvarlige ledere

For å sikre en god oppfølging av sykemeldte kolleger, er det også viktig å følge opp de som er ansvarlige for dette. In Absentia gir rapporter på den ansvarliges oppfølging av sykemeldte, og det er derfor enklere å sette i gang tiltak dersom rutinene ikke følges opp.

- Det å ha et system som gir klare retningslinjer for hvordan syke skal følges opp, når i sykdomsforløpet det skal skje og at nærmeste leder gjør dette likt for alle sine medarbeidere, viser seg å være til stor hjelp, forklarer Pål Lillebø i Utvikling.org.

Delegering av ansvaret til avdelingsledere og personalledere gjør det enkelt for større arbeidsplasser å følge opp alle like godt.

Lillebø råder alle virksomheter til å få på plass et system for sykefraværsoppfølging.
- Mitt klare råd er derfor til alle virksomheter som ønsker å redusere sykefraværet: Få på plass et system for systematisk oppfølging og ikke fall for fristelsen til å ikke følge opp de syke tett fordi «de jo er syke og må ha fred». Det skaper mer og lengre sykefravær og er heller ikke i tråd med gjeldende regelverk som krever oppfølging.

Motiverte parter

Motivasjonen er stor for alle parter i arbeidslivet for å redusere sykefraværet. Arbeidet med å redusere fraværet er langsiktig, og selv om IA-avtalen ennå ikke har gitt ønskede resultater, satser man videre med en ny periode frem til 2013.

- Vi håper at In Absentia kan bli et verktøy for ledere og personalansvarlige i store og små bedrifter, enten man er IA-bedrift eller ikke. Ledere for små og mellomstore bedrifter kan med denne løsningen enkelt følge opp rutiner i fraværsarbeidet, og på den måten både bli flinkere til å følge opp de ansatte og få mer overskudd til det daglige arbeidet, forklarer Dahl.

 


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?