Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Krever økt fokus på IA i din bedrift
Del artikkelen med venner og kolleger

Hva betyr IA for din bedrift? Med det spørsmålet ønsker arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd at bedriftene skal bli mer bevisste på sine muligheter med IA. Rådet setter samtidig nye krav til oppfølging av IA.

– I løpet av den korte tiden den nye avtalen har virket, har vi sammen med partene i arbeidslivet økt innsatsen for å få bedre og varige resultater av IA-arbeidet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Nye krav

IA gir virksomhetene mange muligheter i arbeidet med å bli mer inkluderende, og flere virkemidler vil bil videreført og styrket. Tilretteleggingstilskudd, honorar til bedriftshelstjeneste og utvidet bruk av egenmelding videreføres. Samtidig er det presisert at alle IA-virksomheter skal ha en egen kontaktperson ved arbeidslivssentrene. Kontaktpersonen skal bistå både arbeidsgiver og tillitsvalgt/verneombud.

Også forutsetningene for å kunne ta i bruk virkemidlene er oppdatert. Nytt er det at det skal avholdes minst to møter i året i den enkelte virksomhet hvor kun IA står på dagsorden. I tillegg forplikter partene i virksomheten seg til aktiv medvirkning i IA-arbeidet.

Som ledd i HMS-arbeidet forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i IA-arbeidet. Virksomheten skal også åpne for at personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving, får prøvd sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidslivet. Dette forutsetter at staten bistår med økonomiske og kompetansemessige tiltak, samt annen tilrettelegging.

Samarbeidsavtalen må oppdateres

Samarbeidsavtalene mellom den enkelte IA-virksomheten og de lokale arbeidslivssentrene må oppdateres og tilpasses den nye IA-avtalen. Den skal være klar i høst og vil bli lagt ut på partenes nettsteder og arbeidslivssentrene vil sende den til ledere og tillitsvalgte i virksomhetene. Gjeldende samarbeidsavtale videreføres inntil ny avtale er undertegnet.

- Virksomhetene trenger ikke å vente på den nye samarbeidsavtalen for å videreutvikle IA-arbeidet. Vi oppfordrer ledere og tillitsvalgte/verneombud til å starte samarbeidet basert på innholdet i den nye IA-avtalen allerede nå, heter det i partenes felles IA-brev.

NAV kan frata IA-status

NAV kan frata virksomheten status som IA-virksomhet dersom den ikke følger opp forpliktelsene i samarbeidsavtalen. Å bli fratatt statusen som IA-virksomhet innebærer at virksomheten mister retten til å benytte IA-virkemidlene. Dette forutsetter at NAV har fulgt opp sine forpliktelser.

[Les pressemelding fra AD]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?