Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Innvandrere ofte overkvalifisert
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at innvandrere i langt større grad enn befolkningen generelt har arbeid der de er overkvalifiserte.

Mange innvandrere med utdanning fra høgskole eller universitet er ansatt i yrker som ikke krever slik utdanning. Innvandrere fra Afrika, Asia mv. med høyere utdanning over fire år hadde i 2009 om lag tre ganger større andel overkvalifiserte enn befolkningen i alt.

Om lag 4 prosent av befolkningen er ansatt i stillinger hvor de ikke får brukt sine formelle kvalifikasjoner. Blant innvandrere er tallet mye høyre, og spesielt utdannede innvandrere fra Asia, Afrika mv. har problemer med å få brukt kvalifikasjonene sine i arbeidslivet. I 2009 var 15 prosent av disse ansatt i yrker som ikke krever høyere utdanning. Også innvandrere fra EU, Nord-Amerika mv. opplever noe mer overkvalifisering enn befolkningen i alt.

IMDi følger utviklingen

- Overkvalifisering er en viktig indikator på grad av tilknytning til arbeidsmarkedet. IMDi ønsker derfor å følge utviklingen for å kunne vurdere behovet for fremtidige tiltak, sier Morten Sonniks, fungerende enhetsleder i Arbeid og kvalifisering i IMDi.

For at oppfølgingsarbeidet skal være bra har man arbeidet frem en ny modell der man enklere kan se trender over tid.

- Gruppen av personer født i Norge med to innvandrerforeldre, og som har høy utdanning, er foreløpig for liten til at det kan lages gode beregninger vedrørende overkvalifisering. Men gruppen øker i antall, og det vil derfor over tid bli mulig å kunne følge utviklingen av overkvalifisering for dem også, sier Sonniks.

Rapporten slår samtidig fast at innvandrere som fullfører en utdanning i Norge får større nytte av sin utdannelse, sammenlignet med innvandrere med tilsvarende utdanning fra utlandet. Overkvalifiseringen avtar også med økende botid i Norge og arbeidserfaring.

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra IMDi]


Legg til kommentar

27. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?