Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nedgang i ledigheten
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra NAV viser at antall registrerte arbeidsledige går ned. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm gleder seg over 3 måneder på rad med forbedring i arbeidsmarkedet, men er fremdeles urolig over økningen i langtidsledigheten.

I løpet av juli har det vært en nedgang i antallet ledige på 500, justert for vanlige sesongvariasjoner.

– Det er gledelig at vi nå har fall i arbeidsledigheten for tredje måned på rad, uttaler arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Ved utgangen av måneden var det registrert 78 200 helt ledige hos NAV. Dette tilsvarer en økning på en prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten utgjør nå 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er nå færre som melder seg som arbeidsledige hos NAV, men det er fortsatt sterk vekst i antall personer som har vært ledige mellom ett og to år. Det betyr at en del av de som ble ledige under finanskrisen har problemer med å finne seg arbeid, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Hilde Olsen. 

Positive tegn

Ti fylker har nå lavere ledighet enn i juli i fjor. Sterkest reduksjon har det vært i Oppland med 13 prosent. I Sogn og Fjordane har ledigheten økt mest (16 prosent) det siste året. Høyest ledighet er det i Oslo med 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet finner vi i Oppland og Rogaland, begge med 2,2 prosent.

Ved utgangen av juli i år var det registrert 45 600 ledige menn. Det er 700 (- to prosent) personer færre enn på samme tid i fjor. Dette er første gang siden konjunkturtilbakeslaget startet i 2008 at ledigheten for menn har gått ned i løpet av en tolvmånedersperiode. For kvinner er det fortsatt noe vekst i ledigheten. Det er nå registrert 32 600 ledige kvinner, eller 1 600 (fem prosent) flere enn i juli i fjor.

I løpet av juli ble det utlyst tre prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Størst var økningen innenfor ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent, og kontorarbeid med 26 prosent.

Fremdeles usikkerhet

– Med svak vekst i økonomien og moderat etterspørsel etter arbeidskraft er det fremdeles usikkert om utviklingen i arbeidsledigheten fremover, understreker statsråden.

Det siste året har ledigheten økt mest i yrker som er vanlige i offentlig sektor. Sterkest vekst har det vært innenfor akademiske yrker med 20 prosent, barne- og ungdomsarbeid med 15 prosent og helse, pleie og omsorg med 13 prosent. Det har vært nedgang i ledigheten i forhold til ett år tidligere innenfor industriyrker og bygge- og anleggsyrker.

– Jeg er urolig over at langtidsarbeidsledigheten øker. Dette viser at det er nødvendig med full fokus på alle forhold som påvirker sysselsettingen, og særlig tiltak for langtidsledige, sier arbeidsministeren.

[Les pressemelding fra NAV]
[Les pressemelding fra AID]


Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?