Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Rom for innovasjon
Del artikkelen med venner og kolleger

I en pressemelding fra Regjeringen går det fram at man ønsker ett mer nyskapende næringsliv.  Regjeringen satser på å gjøre det enklere for nye ideer og etablere seg ved å gjøre støtteordningene mer effektive.  Samtidig arbeides det med å skape en innovasjonsånd blant unge entreprenører.

-            Endringene vil styrke fokuset på gründere og småbedrifter med store vekstmuligheter og sette norske bedrifter bedre i stand til å klare seg i den internasjonale konkurransen, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

Hovedmålene i regjeringens økonomiske politikk er arbeid til alle, videreutvikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og en bærekraftig utvikling. Et sterkt og konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å nå disse målene. Spesielt satses det innenfor viktige områder som kunnskap, teknologi og verdiskaping. Regjeringen vil at Norge skal være et av verdens mest nyskapende land, preget av holdninger og kultur for å skape nytt.

”Innovasjon”
En innovasjon kan være et nytt produkt, en ny produksjonsprosess eller organisasjonsform, som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon, eller i organiseringen av denne, for å skape økonomiske verdier. Det kan også dreie seg om å finne fram til helt nye markeder. Innovasjonsprosessen, eller det å innovere (fram til en innovasjon), forutsetter samspill (konkurranse og samarbeid) mellom en rekke private og offentlige aktører, og foregår i det man kaller innovasjonssystemet. Innovasjon skjer lokalt med koblinger nasjonalt og internasjonalt.

-  Regjeringens stortingsproposisjon

Regjeringen foreslår å slå sammen de statlige virkemidlene i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) til en ny innovasjons- og internasjonaliseringsenhet.  Denne enheten vil fokusere på nyskaping og på sammenhengen mellom innovasjon og internasjonal konkurranseevne, teknologi og kunnskap. I tillegg vil SNDs distriktskontorer og Eksportrådets kontorer i utlandet danne et nett av kontorer som skal bistå gründere og småbedrifter. Behovet for økt nyskaping og sterkere konkurranseevne skal gjennomsyre det næringspolitiske arbeidet, både hjemme og ute. 

EM i London

Ungt Entreprenørskap er etablert av følgende institusjoner og organisasjoner:

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Utdannings- og forskningsdepartementet
Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond
Kommunal- og Regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
(25.4 2003)


Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?