Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Blåser i røykeloven
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidstilsynet gjennomførte i september en tilsynsaksjon på uteserveringer. En av to bryr seg ikke om kravet om et røykfritt arbeidsmiljø.

Av de 180 har 85 fått pålegg for brudd på røykeloven. Tilsynsaksjonen har i hovedsak foregått i byer. Påleggene er gitt til arbeidsgiver med krav om at lokaler for uteservering ikke blir innbygget på en slik måte at det hindrer naturlig utlufting. Det er også gitt pålegg om å etablere rutiner som sikrer de ansatte fra å bli utsatt for tobakksrøyk

- Ansatte på serveringssteder med bevertning utendørs har på lik linje med andre arbeidstakere krav på et røykfritt arbeidsmiljø. Når serveringssteder innbygger røykeplasser, som hindrer naturlig utlufting, blir de omfattet av totalforbundet i tobakkskadeloven. Arbeidstilsynet vil følge opp det vi har avdekket for å sikre at arbeidsgiver setter seg inn i reglene og følger dem opp i praksis, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Ikke lov med innbygging

Utendørsservering er i utgangspunktet ikke omfattet av røyeforbudet. Men når utesteder foretar innbygging av røykeplassene på en slik måte at det hindrer naturlig utlufting blir disse omfattet av lovens totalforbud mot røyking.

Det er Arbeidstilsynet som fører kontroll med at arbeidsgivere sikrer at ansatte har et røykfritt arbeidsmiljø. Helsemyndighetene i kommunene skal sikre publikum et røykfritt miljø.

Dom i lagmannsretten

I en dom i Gulating lagmannsrett nylig, ble det slått fast at en uterestaurant i Stavanger er utformet som et innelokale, og at røykeforbudet gjelder. Virksomheten hadde stevnet Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet inn for retten. I grove trekk slår dommen fast at levegger høyere enn en meter og markiser lengre ned enn til cirka to meter, bryter med røykelovens bestemmelser. Denne dommen vil få betydning for Arbeidstilsynets forvaltningspraksis videre i dette spørsmålet.


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?