Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Årets seniorinitiativ
Del artikkelen med venner og kolleger

Med flere seniorpolitiske tiltak har Unibuss i Oslo klart å øke pensjoneringsalderen med 8 år. Derfor er de av Senter for Seniorpolitikk trukket frem som årets seniorinitiativ.

I 2004 var pensjoneringsalderen hos Unibuss kun 54 år. Siden har IA-bedriften satt seniorpolitikk i fokus og økt denne til 62 år i 2010.

Flere seniortiltak

Tidligere var det vanligere hos Unibuss at seniorene gikk av med uførepensjon enn at de nådde alderspensjon. Det har nå snudd etter at busselskapet satte i verk flere tiltak som gir seniorene økt fleksibilitet.

- Dette skjer fordi folk har lyst til å jobbe. Alle kan jobbe til de fyller 70 år, og det er også åpnet opp for å kjøre buss fram til fylte 75 år. De eldste jobber kanskje ikke full dag eller full uke, men de synes det er kjekt å jobbe litt og å holde kontakt med kolleger. Nesten alle som ønsker å fortsette i arbeid har yngre partnere i jobb, og de har ikke lyst til å gå hjemme alene, sier administrerende direktør Helge Leite (57) i Unibuss i Oslo til Seniorpolitikk.no.

Et av tiltakene gir ansatte i full stilling et seniortillegg på 10 prosent av den faste lønnen som blir tatt ut som bonus. Alternativt kan arbeidstiden reduseres med 10 prosent uten lønnsreduksjon. I tillegg gis det bonus dersom den ansatte kun tar ut en gradert AFP.

Alle over 50 år skal ha en seniorsamtale med jevne mellomrom, der den enkelte får mulighet til å uttrykke sine forventninger og ønsker om jobben i fremtiden.

Lavere fravær

I tillegg til de seniorpolitiske tiltakene er det lagt mer til rette for at alle ansatte skal ta bedre vare på sin egen helse. Siden 2002 har dette redusert fraværet fra 12-13 prosent til 8 prosent.

- Bussjåfører er en utsatt yrkesgruppe. De møter mange mennesker og sitter ofte i trekk fra dørene. Vi følger opp sjåførene gjennom personlig ledelse og kan lære mer av de friske enn de syke. Og de eldste sjåførene er nesten ikke syke, kan stressmestring og vet hvordan de skal ta vare på helsen sin, sier han. I Unibuss får alle som er friske, brev og et Flax-lodd hvert halvår med takk for at de tar vare på helsen sin. Hvert år får 20 av de friske en spa-tur til Riga i Latvia, forteller Helge Leite, administrerende direktør i Unibuss i Oslo.

Alle ansatte får dessuten ved fylte 50 år tilbud om fri med lønn i to timer for en omfattende helseundersøkelse.

[Les artikkel om Årets seniorinitiativ 2010 hos Seniorpolitikk.no]
[Les artikkel om økt pensjonsalder hos Seniorpolitikk.no]


Legg til kommentar

26. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?