Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Unge må jobbe lenger
Del artikkelen med venner og kolleger

Endringene i pensjonsreformen gjør det nødvendig at unge jobber lenger. Men, en undersøkelse gjort av NAV viser at de unge som påvirkes mest, vet minst om følgene av endringene.

Ved nyttår kommer det endringer i blant annet hvordan du kan ta ut pensjon og hvordan pensjonen skal reguleres. Nye regler for hvordan alderspensjon tjenes opp trådte i kraft allerede i januar i år. 

Reformen fører blant annet til at alle år du er i arbeid frem til 75 år teller ved beregning av din pensjon. Pensjonen justeres etter forventet levealder i befolkningen. Dette innebærer at dersom forventet levealder øker må yngre årskull jobbe litt lenger enn eldre årskull for å få samme pensjon.

Lav kunnskap

I en undersøkelse Opinion har gjennomført for NAV sier bare 9 prosent i alderen 30-40 år at de har god kunnskap om hvordan levealdersjustering påvirker størrelsen på pensjonen deres. I samme undersøkelse oppgir 27 prosent i denne gruppen at de har god kunnskap om hvordan de tjener opp alderspensjon. 

– De nye reglene for alderspensjon fra folketrygden betyr aller mest for de som er unge. Utvikling i levealderen medfører at unge mennesker må regne med å jobbe noen år ekstra for å få samme pensjon som de som starter uttak av pensjon nå, sier Hilde Olsen, direktør for ytelser i NAV. 

Alle år teller

NAV gjennomfører nå en informasjonskampanje som retter seg mot personer i yngre aldersgrupper. Kampanjen skal øke kunnskapen og bevisstheten om pensjon hos de som har en del år igjen i arbeidslivet, og som i størst grad kan påvirke hva de vil få i pensjon. 

– Pensjon er noe alle bør ha kunnskap om, uansett alder. Spesielt viktig er det at yngre personer forstår at valgene de gjør i dag påvirker pensjonen de vil få utbetalt senere. Med de nye opptjeningsreglene teller alle år i arbeid for pensjonen, sier Olsen.

[Les pressemelding fra NAV]
[Se informasjonssider om din pensjon]


Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?