Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


HMS og IA: To sider av samme sak?
Del artikkelen med venner og kolleger

Prosjektet "3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø" har sett på trepartssamarbeidets mål om et styrket arbeidsmiljø i to bransjer. Nå har STAMI sammen med FAFO vurdert prosjektet.

Gjennom rapporten "HMS og IA: To sider av samme sak?" vurderer STAMI og FAFO 3-2-1-prosjektet, som har pågått siden 2007. Prosjektet har konsentrert seg om samarbeidsmålene og nye metodegrep, som kan bidra til lokale tiltak og resultater. I tillegg til å utvikle det bransjebaserte trepartssamarbeidet sentralt og lokalt, har en lagt særlig vekt på HMS-systematikk, ledelse og kompetanseutvikling.

Samarbeid mellom NAV og Arbeidstilsynet

Mens NAV har hovedansvaret for IA-arbeidet, er det Arbeidstilsynet som har hovedansvaret for HMS-arbeidet. Begge etater har fått i oppdrag å styrke samarbeidet. De har etablert både sentrale og regionale/fylkesvise samarbeidsavtaler. Gjennom 3-2-1-prosjektet har etatene innfridd departementets ønske om å prøve ut et tettere, operativt samarbeid. 

I følge rapporten har det vært en suksess å gi rådgivere og inspektører fra NAV og Arbeidstilsynet veilederroller i prosjektet. Dette fordi veilederne har hatt relevant kompetanse og gode virkemidler, samtidig som de har bidratt med en lyskastereffekt som har gitt økt status til prosjektet. I tillegg har veilederrollen vist nye sider ved etatenes tilbudsevne. Spesielt trekkes Arbeidstilsynet frem ved at de er blitt mer informerende og veiledende.

HMS godt IA-verktøy

Læringen mellom de to etatene ga god uttelling for begge parter. Arbeidstilsynet inspektører fikk ny kunnskap om veiledning og prosessarbeid fra NAVs rådgivere. I tillegg har de fått økt kunnskap om at sykefraværsarbeidet også handler om oppfølging av og tilrettelegging for den enkelte sykmeldte. For NAVs rådgivere var det spesielt nyttig å se sammenhengen mellom HMS-planen og IA, og denne som et nyttig virkemiddel i også i det ordinære IA-rådgivningsarbeidet.

Frokostseminar

20. januar inviterer STAMI til frokostseminar om temaet. Seminaret blir holdt i STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo.

Les mer og meld deg på frokostseminaret her.
[Les pressemelding om HMS og IA: To sider av samme sak]


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?