Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Overdreven effekt på sysselsettingen
Del artikkelen med venner og kolleger

En ny forskningsrapport advarer mot for stor optimisme rundt pensjonsreformens effekt på sysselsettingen. Fremdeles vil mange arbeidstakere i 60-årene velge pensjon fremfor arbeid.

På oppdrag fra NHO har Axel West Pedersen, forsker ved Institutt for Samfunnsforskning, gått igjennom hovedelementene i pensjonsreformen for å vurdere hvilke konsekvenser den kan forventes å få for sysselsettingen i Norge.

- Det er grunn til å tro at reformen ikke får så store positive virkninger på yrkesdeltakelsen som tidligere antatt, sier Pedersen.

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen skal stimulere til økt sysselsetting ved at arbeidstakere i 60-årene vil få bedre betalt gjennom å stå lengre i arbeid. Ved tidlig pensjonering vil pensjonen reduseres slik at mange vil se fordelene av å vente med pensjoneringstidspunktet.

Hovedelementet i den nye alderspensjonen blir en inntektspensjon som opptjenes på årlig lønnsinntekt slik at hvert år i yrkeslivet teller.

I tillegg ble det 1.januar 2011 innført fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år der den enkelte selv må betale for sitt valg av avgangstidspunkt, og det åpnes for at man kan velge å kombinere arbeid og uttak av pensjon.

Utvannet reform

I følge Pedersen er det flere elementer i reformen som er blitt endret til det dårligere under avsluttingen av arbeidet med pensjonsreformen.

- Det gjelder for det første opptrappingen av minstepensjonen. For mange vil høyere minstepensjon føre til at gevinsten for å jobbe gjennom livet blir mindre, sier han.

- For det andre har man ikke ved tidligere beregninger tatt hensyn til at gevinsten for mange vil bli ytterligere redusert som følge av at mange pensjonister må betale en forholdsvis høy marginalskatt. De nye skattereglene innebærer dessuten en subsidiering av et tidlig uttak av pensjon, noe som kan tenkes å få en negativ innvirkning på avgangsalder og yrkesaktivitet etter fylte 62 år.

Dårlig løsning for det offentlige

Pedersen peker imidlertid på kompromisset som ble inngått i det offentlige, der dagens AFP-løsning er videreført. Det betyr at incentivene for å stå lengre i arbeid er utvannet. Hver tredje arbeidstaker jobber i offentlig sektor, og er dermed omfattet av denne ordningen.

- Offentlig ansatte trenger ikke mer enn 30 års opptjening for å få full pensjon og de vil i liten grad bli premiert for å fortsette å jobbe etter fylte 62 år, forteller Pedersen.

[Les pressemelding hos NHO]
[Les pressemelding fra ISF]


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?