Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


6-timersdagen mot uførhet
Del artikkelen med venner og kolleger

YS-leder Tore Eugen Kvalheim støtter SV sitt forslag om 6-timersdag for arbeidstakere med krevende omsorgsoppgaver. Det vil bidra til å forhindre uførhet mener Kvalheim.

- Redusert arbeidsdag er et av flere bidrag som kan gjøre at flere står lenger i jobb. Vi vil følge opp dette i arbeidslivspolitisk råd og gjennom tarifforhandlingene, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Han understreker imidlertid at et slikt tilbud på vurderes individuelt og være tidsbestemt.

- I samarbeid med organisasjonene bør arbeidstaker og arbeidsgiver finne fram til gode løsninger for den enkelte, sier Kvalheim.

Frafall
En fersk undersøkelse, som Arbeidsforskningsinstituttet har utført for YS blant offentlig ansatte med lavere utdanning, viser at tre av ti ansatte i såkalte velferdsyrker er usikre på om de kommer til å fortsette i jobben. Syv prosent av de spurte regner med at de er blitt uføre om fem år. Et slikt frafall vil ramme helse- og omsorgssektoren hardt, i likhet med barnehager, skoler og forvaltning i stat og kommune. 

Rundt 35 tusen arbeidstakere i alderen 35–55 år har omsorgsansvar for egne barn og foreldre som trenger ekstra hjelp, i følge Klassekampen. Loven gir rett til ti dagers permisjon for å gi nødvendig omsorg til nær familie, men ikke alle er sikret lønn under slik permisjon.

Lavtlønte
Arbeidsforskningsinstituttet har identifisert et betydelig potensial for arbeidskraft blant de 400 tusen uten høyere utdanning i offentlig sektor. Bare ved å redusere bruken av ufrivillig deltid og halvere omsorgsrelatert deltid vil 21.300 årsverk bli frigjort, skriver NTB.

Undersøkelsen inngår i Arbeidslivsbarometeret som YS får utarbeidet hvert år. Det viser at avgangstrusselen ikke er forbeholdt offentlig sektor, men gruppen av lavtlønte er overrepresentert også i det private.

SVs Karin Andersen sier til NTB at hun mener et nøkkelgrep for arbeidsgivere i så vel offentlig som privat sektor, er å ansette nok folk og legge til rette for en overgang fra deltid til heltid. YS-leder Tore Eugen Kvalheim er enig. Han mener de fleste arbeidstakere ønsker å jobbe, men at de av ulike grunner skyves ut.

- Mange arbeidsgivere evner ikke å legge til rette for at de kan gjøre en jobb. Det er ikke tvil om at løsningene finnes på den enkelte arbeidsplass, sier han.

Økt satsing på inkluderende arbeidsliv, tettere oppfølging fra NAV og satsing på etter- og videreutdanning er andre tiltak YS etterspør for å sikre at flere står lenger i jobb.

[Les pressemelding fra YS]


Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?