Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Forlengelse av prøvetid
Del artikkelen med venner og kolleger

I arbeidskontrakten kan det avtales prøvetid i inntil 6 måneder. I noen tilfeller kan denne også forlenges, og HSH har sett på muligheten til forlengelse som følge av ferie i prøvetiden. 

Artikkelen er basert på HSH sin gjennomgang av mulighet for forlengelse av prøvetid.

For at forlengelse av prøvetiden skal gjelde, må arbeidsmiljølovens formkrav være fulgt. Det vil si at det i arbeidsavtalen må være inntatt informasjon om arbeidsgivers adgang til forlengelse av prøvetiden, forlengelsen må skje skriftlig og innen prøvetidens utløp. I tillegg kan forlengelsen maksimalt gjøres for en tidsperiode som tilsvarer fraværsperioden.

Gir ferie forlenget prøvetid?

Dersom feriefraværet er "forårsaket av arbeidsgiver" har arbeidsgiver ikke grunnlag til å forlenge prøvetiden. Det går frem av Arbeidsmiljølovens §  15-6.  I utgangspunktet er det arbeidsgiver som etter samtale med arbeidstaker kan bestemme når ferien skal legges. Arbeidsgiveren vil dermed ha styringsretten. Imidlertid vil en arbeidstaker kunne kreve avviklet tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden. 

I følge Ferieloven § 7 første ledd kan arbeidstaker som har tiltrådt senest 15. august i ferieåret kreve tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver er dermed forpliktet til å legge ferien i hovedferieperioden dersom arbeidstaker ønsker det.

Dermed er det Ferieloven som legger føringer i ferieplanlegging, og i følge HSH er dette forhold som står utenfor arbeidsgivers kontroll. Derfor vil denne ferien gi grunnlag for forlenget prøvetid.

For restferien (7 virkedager) har arbeidsgiver styringsretten. Dersom denne ferien legges i prøvetiden, og arbeidsgiver aksepterer dette ønsket fra arbeidstaker, vil arbeidsgiver ikke kunne forlenge prøvetiden tilsvarende.

Ferieloven § 5 nr. 2 regulerer arbeidstakers rett til ekstraferie på 6 virkedager når vedkommende fyller 60 år i løpet av ferieåret. Arbeidstaker bestemmer selv når disse feriedagene skal avvikles. Legges de til prøvetiden, vil følgelig arbeidsgiver kunne kreve forlengelse tilsvarende fraværet.

Kilde: HSH-org.no

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?