Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Velg sykehus på nettet
Del artikkelen med venner og kolleger

I går åpnet helseminister Dagfinn Høybråten den nye Internett- og telefontjenesten Fritt sykehusvalg Norge, som gjør at du kun ved noen tastetrykk kan sjekke ventetiden og selv velge hvilket sykehus du vil bli behandlet ved.

Retten til fritt sykehusvalg trådte i kraft allerede 1. januar 2001, men siden det tidligere ikke har vært noen helhetlig oversikt over ventetidene og kvaliteten ved de enkelte sykehusene har det vært vanskelig å selv velge hvilket sykehus som har vært best egnet til å behandle nettopp din lidelse.

- Ingen liten revolusjon

I følge helseministeren er den nye tjenesten ”ingen liten revolusjon”. På nettsiden www.sykehusvalg.net vil den forventede ventetiden til 87 av Norges mest vanlige operasjoner bli oppdatert hver måned.
         Å måtte vente på operasjon, når man vet hva som er galt og vet at det er mulig å gjøre noe med det, er mildt sagt irriterende. Nå er det mulig for pasientene å velge bort sykehus med lang ventetid. Vi gjør det frie sykehusvalget mer reelt og slagkraftig. Pasientenes posisjon i helsetjenesten er styrket, sa Høybråten i går.

Fritt sykehusvalg Norge er en nasjonal tjeneste der du kan finne ut alt om ventetider ved sykehus i hele landet. Skal du operere øret, får du både vite ventetiden på sykehuset nærmest deg, samt hvor lenge du må vente på samme behandling andre steder. Du vil også få svar på hvor mange lignende operasjoner som er gjort på de ulike sykehusene.

-           Vi er i en tid da det er mulig for et sykehus å bli valgt bort av pasienten. Dette vil klart påvirke sykehusene til å bli enda bedre. Jo mer fritt sykehusvalg blir brukt, jo bedre helsetjeneste får vi, sier Høybråten.


Formålet ved tjenesten
Det er to mål ved den nye tjenesten:

1.      Den skal bidra til at pasienter, pårørende og henvisende leger på en enkel måte får et tilstrekklig og godt beslutningsgrunnlag slik at de reelt kan benytte retten til et fritt sykehusvalg.

2.      Den skal bidra til bedre utnyttelse av den samlede behandlingskapasiteten i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Rangerer sykehusene
I første omgang
vil Fritt sykehusvalg Norge gi nasjonal oversikt over ventetid på behandlingsstedene. Dette betyr at du får informasjon om hvor lenge du må regne med å vente for å få behandling for din lidelse. I løpet av høsten 2003 vil Fritt sykehusvalg Norge også gi informasjon om kvaliteten på behandlingsstedene, slik at du selv kan velge det sykehuset som er best egnet til å behandle deg.

I september legges svarene fra en landsomfattende spørreundersøkelse, som slår fast hvor fornøyde pasientene er, ut på nettet. I tillegg må sykehusene nå rapportere inn forventet ventetid, hvor mange korridorpasienter de har og hvor lenge pasienten faktisk har måttet vente på behandling. Alt dette vil også bli lagt ut på nettet.

Mange ville valgt annerledes
En undersøkelse utført i regi av SINTEF påviser at 22% av alle pasienter som er henvist til et sykehus, oppgir at det er svært sannsynlig at de vil kunne ønske å velge seg bort fra lokalsykehuset. 49% sier at de vil vurdere det, mens 29% svarer at det ikke er  aktuelt. Når de blir spurt om hva de vektlegger ved valg av sykehus, fordeler svarene seg slik: 92% vektlegger flinke leger, 76% nevner ventetid, 58% legger vekt på hva legen anbefaler. Andre faktorer som vektlegges er at det er enkelt og billig å reise dit, hva venner anbefaler og egen kjennskap til sykehuset.

Ønsker du å vite mer om tjenesten, som har fått navnet Fritt sykehusvalg Norge, kan du gå inn på nettsiden www.frittsykehusvalg.net eller ringe gratis grønt telefonnummer 800 41 004.

=position:absolu

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?