Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Behold kompetansen i bedriften
Del artikkelen med venner og kolleger

I 2010 var antallet arbeidstakere mellom 55 og 64 år flere enn antallet mellom 20 og 29 år. Med en aktiv seniorpolitikk kan din bedrift sikre at viktig kompetanse forblir en arbeidskraft i flere år.

Seniorene har de siste årene blitt en svært viktig arbeidskraftsreserve. Med stadig flere arbeidstakere i alderen 55 til 64 år, vil denne gruppen være en svært viktig bidragsyter i norske bedrifter. Det offentlige har lagt til rette for satsning på seniorer, gjennom et eget delmål om å øke den reelle pensjonsalderen i IA-avtalen. I tillegg skal pensjonsreformen gjøre at arbeid lønner seg fremfor å pensjonere seg.

Ettertraktede seniorer

Senter for Seniorpolitikk sitt seniorpolitiske barometer viser at seniorene er den aldersgruppen som trives best på jobb og som føler størst mestring i sitt arbeid. Samtidig viser en tysk undersøkelse gjort ved universitetet i Mannheim at seniorene er mer effektive enn sine yngre kolleger, og spesielt er dyktigere i teamarbeid og i krisesituasjoner. I følge karriererådgiver Marit Vinnes er dette noen av seniorenes fordeler i arbeidslivet.

- Jeg ønsker å fremheve egenskapene hos seniorene : De har verdifull erfaring, er mer stabile enn de yngre, har mindre fravær (mindre syke barn) og høyere arbeidsmoral og ansvarsfølelse. I tillegg er de denne yrkesgruppen som scorer best på høyest arbeidsglede, sier Marit Vinnes.

Sammen med Merete Wik Silden arrangerer Vinnes et 3-dagers seminar i Bergen der seniorer i arbeidslivet er tema. Her vil bedriftene få en innføring i følgene av det nye rammeverket med pensjonsreform og ny IA-avtale, samt bli presentert nye verktøy i arbeidet med inkludering av seniorer. Les mer om 3-dagers seminaret og meld deg på her.

- Bedriftene har mye å vinne på å investere i tiltak som gjør at seniorene står lenger i jobb. Jeg mener en god seniorpolitikk rett og slett er et resultat av fornuftige bedriftsøkonomiske vurderinger, forklarer Silden.

Hvordan stå lenger i arbeid?

I rapporten "" oppsummerer Mykletun og Furunes forskning på eldre arbeidstakere. De konkluderer i en case studie av Vattenfall at eldre arbeidstakere har lavere sykefravær enn sine yngre kollegaer. Deres arbeid viser dessuten at eldre vil stå lenger i arbeid dersom de får benyttet sin kompetanse bl.a. gjennom opplæring av sine kolleger, får nye og utfordrende arbeidsoppgaver eller større ansvarsområde.

- Seniorer har i likhet med alle andre arbeidstakere behov for å videreutvikle kompetansen for å ivareta eksisterende og eventuelt nye arbeidsoppgaver. Det viser seg at det også er et behov blant seniorene å føle seg produktiv som igjen gir bedre jobbtilfredsstillelse, forklarer Silden.

- I en god del bedrifter er seniorpolitikk knyttet til ekstra lønn og mer fritid. Men spørreundersøkelser viser at for mange er det å få bruke erfaringen sin, kunnskapene sine og å bli verdsatt, like viktig, følger Vinnes opp.

Ta grep i din bedrift

IA og pensjonsreformen legger kun til rette for økt seniorsatsning. For å beholde seniorenes kompetanse er det fremdeles bedriften som må ta ansvar gjennom å legge til rette og gjøre det attraktivt for sine eldste ansatte å stå i arbeid. Det innebærer blant annet å kartlegge seniorenes behov tidlig ved å kjenne deres forventninger og motivasjon for videre arbeid. Vinnes og Silden understreker dessuten at det er viktig å bevisstgjøre eldre arbeidstakere på de økonomiske fordelene av å stå lengre i arbeid.

- Tidlig kompetansekartlegging vil gjøre en bevisst i forhold til egen motivasjon og karriereplanlegging. Forskning viser at grad av innflytelse i jobben og det å være inkludert og etterspurt vil forebygge tidligpensjonering. Det er viktig at arbeidsgiver tar grep for å redefinere sin seniorpolitikk og kommunikasjonsstrategi i forhold til de muligheter pensjonsreformen gir, sier Silden.

3-dagers seminar

Senter for seniorkompetanse anbefaler spesielt å ta i bruk individuell kompetansekartlegging. Dette er også noe som vil bli fokusert på under 3-dagers seminaret.

- Det er viktig å benytte de seniorpolitiske virkemidler som virker. I følge Senter for seniorkompetanse er dette med individuell kompetansekartlegging svært sentralt. Vi ønsker å gi bedriften mulighet til å satse på de ansatte seniorer som en unik ressurs, der bevisstgjøring av kompetansen vil være positiv for begge parter. Den ansatte senior blir i stand til å kunne ta bevisste valg, og samtidig få grunnlag for likeverdig dialog i seniorsamtalen. Seniorer er som alle andre ansatte og blir motivert av å bli behandlet individuelt og ikke som gruppe, sier Vinnes.

Deres 3 dagers seminar består av kartlegging av faglige og personlige egenskaper og en test med individuell oppføliging. I tillegg vil man få informasjon om folketrygden. Lederen vil dessuten få en oppdatering om hva de ansatte har lært på generell basis slik at de kan ta dette videre i dialog f eks i seniorsamtalen.

Seminaret holdes i Bergen og første dag er 30. mai. Resten av seminaret skjer 6. og 16. juni.

[Les mer om 3-dagers seminaret og meld deg på her]

top:-

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?