Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ønsker å beholde seniorene
Del artikkelen med venner og kolleger

8 av 10 bedrifter ønsker å holde på kompetansen til seniorene så lenge som mulig, og spesielt gjelder dette for IA-bedrifter.

En undersøkelse gjennomført av Norstat for NAV at åtte av ti arbeidsgivere ønsker å beholde arbeidstakere over 60 år så lenge som mulig i arbeid.

Lovende pensjonsreform

Ett av pensjonsreformens hovedmål er nettopp å få flere til å stå lenger i arbeid. 

– Det at så mange arbeidsgivere ønsker at sine medarbeidere skal jobbe så lenge som mulig, er et svært positivt funn. Hvis det er sammenheng mellom liv og lære her, lover dette bra for pensjonsreformen, sier Ole Christian Lien, seniorrådgiver i NAV. 

Undersøkelsen viser også at IA-bedrifter i litt større grad enn andre ønsker å beholde sine seniorressurser så lenge som mulig. 84 prosent av de spurte som er tilknyttet IA-avtalen ønsker dette, mot 78 prosent av de som ikke er tilknyttet IA-avtalen. Tilsvarende svarer 76 prosent av IA-bedriftene at de er komfortable med å svare på spørsmål om alderspensjon, mot 67 prosent av de som ikke er IA-bedrift.  

– Til tross for at dette er nokså små forskjeller, er det likevel interessante funn som kan tyde på en viss effekt av delmål 3 i IA-avtalen om å øke yrkesaktiviteten blant personer over 50 år, sier Lien. 

Fleksibelt regelverk

Ett av virkemidlene for å gjøre det mulig for flere å jobbe lenger er innføringen av såkalt fleksibel alderspensjon, der det er opp til hver enkelt hvordan arbeid og pensjon skal kombineres.

– Mange ønsker å beholde tilknytningen til arbeidslivet, samtidig som de kanskje ønsker å trappe litt ned. Fleksibiliteten som ligger i gradert uttak og muligheten til å jobbe ubegrenset ved siden av alderspensjonen, gjør det mulig å ta ut pensjon uten å slutte i arbeidet, sier Lien. 

Siden ubegrenset arbeidsinntekt uten avkorting i pensjon ble innført, viser trenden at mange velger å stå lenger i arbeid. Menn med lang utdannelse er den gruppen som jobber lengst viser en tidligere undersøkelse fra NAV.

Kilde: NAV.no

Legg til kommentar

28. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?