Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mange reaksjoner på uføremeldingen
Del artikkelen med venner og kolleger

Med mål om en trygg og mer fleksibel uføretrygd, la Regjeringen frem sitt forslag til en uførepensjonsreform. LO er fornøyd med endringene, men NHO frykter at forslaget ikke gir den uføre sterke nok insentiver til å jobbe.

– Den nye uføreordningen vil sikre økonomisk trygghet for dem som ikke kan jobbe, bedre mulighet til å kombinere uføretrygd og arbeid og god alderspensjon også til uføre. Vi ønsker at færre skal bli uføre, og at det skal bli lettere å bruke den arbeidsevnen den enkelte har, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ny uføretrygd og ny alderspensjon til uføre skal tre i kraft i 2015. Dagens uføre vil i mindre grad påvirkes av reformen, selv om enkelte endringer også vil gjelde for disse.

– Forslaget sikrer nye uføre en uføretrygd om lag på nivå med dagens regler eller bedre. Dessuten blir det enklere å kombinere uføretrygd og arbeid. Uføre sikres i tillegg en god alderspensjon, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

[Se hovedtrekkene i uførereformen]

LO positive til endringene

- Jeg er fornøyd med at Regjeringen har kommet LO i møte på viktige punkter i forslaget til ny uføretrygd og alderspensjon for uføre, sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar til uføremeldingen.

Han peker spesielt på at inntektssikringen videreføres, slik at uføre sikres en trygg og verdig aldersdom. Videre mener han det er avgjørende at det gis en god skjerming mot levealdersjustering, samt at nivået for uføretrygden og alderspensjonen for uføre, barnetillegget og ytelsene til unge uføre videreføres.

[Les flere kommentarer fra LO-lederen]

NHO ikke fornøyd

- NHO er ikke fornøyd med uføremeldingen. Regjeringens målsetting med meldingen har vært å få flere i arbeid. For å oppnå det må det være mer lønnsomt å arbeide enn å motta trygd. Virkemidlene regjeringen her foreslår, gjør det mindre lønnsomt å arbeide, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

NHO frykter at forslaget ikke gir sterke nok insentiver til å bruke restarbeidsevnen i arbeidslivet. Mange uføre har mulighet til å bidra, og både kan og vil jobbe noe.

- Denne arbeidsevnen vil bedriftene svært gjerne ha, men da er vi avhengige av at NAV sammen med legene, gjør jobben med å vurdere hver enkelt uføres arbeidsevne, sier Oppegaard.

[Les flere kommentarer fra NHO]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?