Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Global traktat mot røyking
Del artikkelen med venner og kolleger

For kort tid siden ble Verdens helseorganisasjon (WHO) enige om teksten til en global traktat mot røyking. Artikkel 13 i traktaten er kanskje det mest grensesprengende punktet, det foreslår et totalforbud mot tobakksreklame. Traktaten vil være en triumf for Gro Harlem Brundtland som har jobbet mot tobakk helt siden hun inntok sjefsstolen i WHO for fem år siden.

De 192 medlemslandene i WHO har brukt nærmere 4 år på å forhandle frem 38 mer eller mindre forpliktende paragrafer som skal gjøre livet surt for verdens tobakkprodusenter. Resultatene av arbeidet blir lagt fram i disse dager på WHOs årsmøte i Genève 19. til 28. mai og onsdag skal etter planen traktaten vedtas. Skulle traktaten bli vedtatt er det en historisk hendelse, aldri tidligere har verdenssamfunnet blitt enige om en internasjonal traktat når det gjelder helse.

- Tobacco is a killer
Målet med traktaten er få en kraftig reduksjon i tallet på dem som dør av røyking.
Ferske tall fra WHOs forskere viser at røyking hvert år koster rundt 4,9 millioner menneskeliv på verdensbasis. Om lag 1,8 millioner dødsfall skyldes misbruk av alkohol, mens narkotikamisbruk krever omtrent 300.000 menneskeliv i året. Brundtland har selv uttalt at ”-Tobacco is a killer” og i følge hennes egne beregninger dør det over 11.000 mennesker hver dag på grunn av tobakk. Beregninger viser at tallet vil stige til 10 millioner innen 2030 hvis ingenting blir gjort: Av dem kan 7 millioner komme til å befinne seg i utviklingsland, ifølge Third World Network.

-           Det skumle er reklamekampanjene som går via satellitt til utviklingslandene, her vet de enda mindre om faremomentene ved røyking enn det vi vet i Norge, sier Brundtland til NRK.

Norges fulle støtte
Her hjemme gir Helseminister Dagfinn Høybråten traktaten Norges fulle støtte.

-            Traktaten er historisk viktig fordi den gir et felles rammeverk for medlemslandene i kampen mot tobakken. Han legger ikke skjul på at Norge hadde ønsket en mer forpliktende avtale, men til tross for dette er han fornøyd med teksten.

USA derimot er ikke like fornøyd. Det er fortsatt knyttet en viss usikkerhet til om USA vil ta til orde for å endre deler av teksten. Flere paragrafer kan komme i konflikt med USAs ønske om å beskytte ytringsfriheten, blant annet kravene til merking og avertering.

I verste fall kan amerikanerne be om å få fjernet paragraf 30, hvor det heter at det ikke er mulig å reservere seg fra noen av bestemmelsene. Det har mye å si for traktatens tyngde at USA gir sin støtte.

Lite forpliktende
Til tross for at røykere verden over risikerer røykelover slik vi er vant til i Norge, og tobakksindustrien vil bli tvunget til langt større åpenhet enn i dag, er mange av paragrafene lite forpliktende. Forbudet mot reklame og sponsing er ikke absolutt. Det kan omgås hvis forbudet er i strid med et lands grunnlov. Tyskland og USA har under forhandlingene gitt uttrykk for at de ikke ønsker et reklameforbud.

Folk skal ifølge traktaten beskyttes mot røyking på arbeidsplasser og på offentlige steder, men hvordan er ikke spesifisert.

Alle som ratifiserer traktaten må innføre aldersgrense på kjøp av tobakk, likevel er det opp til det enkelte land å bestemme hvor grensen skal gå. I teksten anbefales 18-årsgrense.

Det finnes ingen sanksjoner mot land som ikke lever opp til avtalen, bortsett fra at land som ratifiserer avtalen må levere jevnlige rapporter til WHO om hvilke tiltak som er gjort.
Traktaten trer i kraft først 90 dager etter at 40 land har ratifisert den. Innen tre år skal landene ha innført lover for merking av tobakk, og innen fem år skal et reklameforbud eller restriksjoner for markedsføring være på plass. De fleste paragrafene har ingen tidsfrister. 

Redusere tobakksproduksjonen
Det er usikkert om konvensjonen vil føre til at det blir dyrket mindre tobakk fremover, ifølge seniorrådgiver Tharald Hetland i Helsedepartementet.

-            Ambisjonen ligger i å redusere økningen av tobakksproduksjonen, mer enn en reell nedbygging. Hvis vi klarer det, har vi allerede spart millioner av menneskeliv, sier Hetland til NTB.

 

 

 

 

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >booksx;> (19.5 2003)

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?