Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Forurensning på arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

De administrative normene forteller hvilke grenser det bør være på din arbeidsplass for eksponering av kjemiske stoffer. Normene er kun veiledende og har i utgangspunktet ingen juridisk kraft.

For kjemiske stoffer er det definert en administrativ norm, som er satt så lav som mulig for å unngå at arbeidstakere skal eksponeres for mye mot kjemiske stoffer. Normene er satt med bakgrunn i medisinske faktorer, men også tekniske og økonomiske faktorer blir vurdert. Hensikten med normene er å unngå helsemessige problemer.

En administrativ norm er en øvre grense for hvor mye en arbeidstager kan utsettes for av enkelte stoffer i løpet av en 8-timers arbeidsdag. Dette er en anbefalt maksimumsverdi bestemt av Arbeidstilsynet for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker over en viss periode.

Langsiktig og kortsiktig eksponering

Arbeidstilsynet understreker at det ikke er god praksis å ligge rett under normen, da det over lang tid vil ha en negativ effekt på den ansatte. De anbefaler å tilstrebe lavest mulig konsentrasjon, da det er den beste langsiktige tilnærmingen til forurensning.

I veiledningen til Arbeidstilsynet skilles det mellom kortsiktige og langsiktige eksponeringer. I korte perioder kan maksimalverdien overstiges, og det er da rom for å benytte seg av en tommelfingerregel, som godtar en prosentvis overstigning av normen for kortere perioder. Allikevel bør ikke gjennomsnittet over 8 timer være over normen.

Men, dersom det er satt en takverdi eller en maksimalkonsentrasjon for det kjemiske stoffet, kan man ikke benytte seg av tommelfingerregelen.

Ikke juridisk bindende

De administrative normene er kun anbefalinger fra Arbeidstilsynet og i seg selv ikke juridisk bindende. Men, ved et konkret pålegg fra Arbeidstilsynet eller i forskrifter utgitt av Arbeidstilsynet må bedriften følge anbefalingene, og eventuell brudd på pålegget vil bli fulgt opp juridisk.

[Les mer i faktasiden om administrative normer hos Arbeidstilsynet]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?