Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


FFO vil beholde friintekt
Del artikkelen med venner og kolleger

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har bedt Stortinget om å gå mot Regjeringens forslag om å kutte de uføres mulighet til den såkalte friintekten.

Mandag 17.oktober var organisasjonen på høring i Stortinget. Her ba de om å opprettholde dagens ordning.
 
Uførepensjonsordningen slik den fungerer i dag inviterer uførepensjonister til å delta i arbeid – både ved å være delvis uførepensjonert og å ha arbeidsinntekt på inntil 1G ved siden av uførepensjonen.
 
Systemet i dag holder flere uførepensjonister i arbeid enn uten det samme systemet. For over 40 prosent av dagens uføre har inntekt fra jobb ved siden av pensjonen. Hvis ikke de har det, har de muligheten til å kunne kombinere gradert uførepensjon med arbeidsinntekt.
 
Endring ingen bedring
 
Uføres deltakelse i arbeidslivet den dag i dag er relativt høy. Men det er en uttalt målsetting om å øke denne ytterligere. FFO mener det ikke skjer lettest ved å endre dagens system, som i en årrekke har vist gode resultater tilbake ved å gi forholdsvis høy yrkesdeltakelse.
 
- Det er langt fra opplagt at det nye systemet som foreslås vil gi like høy eller høyere deltakelse i arbeidslivet, sier FFOs leder Knut Magne Ellingsen på FFOs nettsider.

Fordrer svart arbeid blant uføre
 
FFO skriver at konsekvensene ved endring av systemet kan komme til å bli at uføre lar være å delta i arbeidslivet – istedenfor å øke sin yrkesdeltakelse.
 
Eventuelt kan det ta en enda verre vending ved at uføre i langt sterkere grad enn i dag vil oppleve at systemet innbyr til svart arbeid.
 
FFO skriver videre at utfallet trolig vil bli noe annet enn hva Regjeringen har sett for seg: å skape et system som tilrettelegger for økt kombinasjon av arbeid og trygd.
 
- Vi mener derfor at komiteen bør gå i mot forslaget om å svekke uføres mulighet til friinntekt i tillegg til uføretrygd. Det bør isteden sees i retning av en videreføring av dagens ordning med friinntekt med 1G, kombinert med en avkortningsmodell som hindrer at uførhetsgrad automatisk vurderes på nytt dersom friinntekten overstiges. Denne regelen har representert en utfordring i regelverket, sier Ellingsen.
 

Legg til kommentar

27. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?