Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nedgang i sykefraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

Det siste året er sykefraværet blitt redusert med nesten 5 prosent og ikke siden oppstarten av IA-avtalen i 2001 har fraværet vært lavere. En rekke tiltak har blitt iverksatt i løpet av det siste året, og allerede nå ser man at andelen graderte sykemeldinger øker.

– Det er inspirerende med så gode tall det første kvartalet med mange nye IA-tiltak, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Sykefraværet gikk ned fra 7 til 6,6 prosent fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. Dette tilsvarer en nedgang på 4,9 prosent.

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,1 til 5,8 prosent, mens det egenmeldte fraværet holdt seg uendret på 0,8 prosent.

Laveste siden 2001

Siden IA-avtalen ble satt i gang i 2001 har sykefraværet hatt perioder med oppgang og nedgang. Nå er imidlertid sykefraværet redusert med 11,2 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2001, og er med det på det laveste under hele IA-perioden.

IA-avtalen ble fornyet i 2010 og har i 2011 fått en rekke nye tiltak i arbeidet med sykefravær. Blant annet er det nå tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte, og det er innført sanksjoner ved manglende oppfølging. I tillegg har man lansert nettbaserte opplæringsverktøy og faglige veiledere for sykmeldere.

– Nå er det viktig at alle står på videre i sykefraværsarbeidet, sier Bjurstrøm.

 
Andelen lange sykefravær gikk ned

Andelen av sykefraværet som varte hele kvartalet, gikk ned fra 32,3 prosent i 3. kvartal 2010 til 31,9 prosent i 3. kvartal 2011. Andelen av alle tapte dagsverk av det egenmeldte sykefraværet økte fra 11,6 til 12,4 prosent i samme tidsrom.

Sykefraværet for menn gikk ned siste år fra 5,6 til 5,2 prosent. Fraværet for kvinner gikk ned fra 8,6 til 8,4 prosent. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 7,1 og 2,7 prosent.

Det legemeldte sykefraværet gikk ned i alle de større aldersgruppene. Det er i de yngste aldersgruppene nedgangen var sterkest (under 30 år). Sykefraværet gikk mest ned i aldersgruppen 25-29 år, med 10,7 prosent.

Andelen graderte sykemeldinger øker fra 19,5 til 22,1 prosent fra 3. kvartal 2010.

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra AD]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?