Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Millioner til universell utforming i Finnmark og Rogaland
Del artikkelen med venner og kolleger

Både Rogaland og Finnmark får ferske millioner til utbedring av tilgjengelighet til kollektivtrafikk for det kommende år.

- Midlene skal brukes på tiltak som vil gjøre det enklere å reise kollektivt for flere, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Samferdselsdepartementets nettsider.
 
Går til holdeplasser på vestlandet

Rogaland fylkeskommune får sammen med kommunene Haugesund, Karmøy og Randaberg hele 2 507 000 kroner i 2012, mens Finnmark fylkeskommune og Hammerfest kommune får 1,5 millioner og 500 000 kroner hver seg.

Rogaland og Haugesund, Karmøy og Randaberg får nyinnsprøytet støtte i 2012 fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken. Det samme gjelder for Finnmark og Hammerfest.
 
På vestlandet skal midlene gå til oppgradering av 15 holdeplasser i Kvernvik, to holdeplasser i Haugesund sentrum, Kopervik (Karmøy) og ytterligere to holdeplasser i Randaberg kommune.
 
Finnmarks ferske millioner
 
- Finnmark fylkeskommune får midler til arbeidet med etablering av en flyte-kai på Altneset i Alta. Dette er en del av infrastrukturen til hurtigbåtene i Finnmark. Hammerfest kommune skal utarbeide en kollektivplan og tildeles midler for ivaretakelse av universell utforming i planen, melder samferdselsminister Meltveit Kleppa.
 
Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportløsninger i så stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.
 
Tilskuddsordningen skal bidra til å raskere og bedre koordinere innsatsen fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Tilskuddsordningen er en statlig ordning som skal delfinansiere kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som gjøres for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden.
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?