Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Høyere IQ etter mer skole
Del artikkelen med venner og kolleger

En studie viser at IQ-nivået til norske menn har økt etter at 9-års obligatorisk skolegang ble innført.

Christian Brinch og Taryn Ann Galloway har sluttført studien ”Schooling in Adolescence Raises IQ”, som nå også ble publisert i et anerkjent tidsskrift kalt PNAS.
 
I studien tok de to for seg et utgangspunkt i norske menn som ble berørt av skolereformen som forlenget obligatorisk grunnskolegang fra syv til ni år. Dette skjedde i norske kommuner gradvis i perioden 1955 til 1972.
 
Datamaterialet forskerne tok fatt på, var på over 100 000 menn født i perioden 1950 til 1958. De to forskerne har således analysert informasjon om mennenes resultater på IQ-test gjennomført i forbindelse med sesjonen for militær førstegangstjeneste, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB).
 
Viste sterke resultater
 
Forskerne har sett på gjennomsnittlig økning i IQ blant menn i kommuner omfattet av reformen et bestemt år, og sammenlignet dette med menn i kommuner som ikke ble omfattet av reformen i det samme året. Denne forskningsstrategien skal sikre at man fanger opp en effekt av utdanning på IQ – og ikke en effekt av IQ på utdanning.
 
I alt kom altså forskerne fram til at reformen økte IQ-nivået:
* Reformen førte til at gjennomsnittlig utdanningslengde målt ved 19-årsalderen økte med 0,16 år.
* Skolereformen økte gjennomsnittlig IQ-nivå med 0,6 IQ-poeng.
* Disse funnene tyder på at ett år mer utdanning i ungdomstiden økte IQ-resultatet med 3,7 IQ-poeng. Dette tilsvarer cirka 25 prosent av en standardavvik i resultatene på en vanlig IQ-skala.
* Forskerne har gjennomført omfattende tilleggsanalyser som viser at den påviste effekten på IQ er robust.
 
Omstridt og vanskelig
 
I seg selv er tolkning av resultatene fra IQ-tester omstridt. Især er de det når tolkningen knyttes opp mot en forestilling om at IQ i liten grad er påvirket av miljøfaktorer. Boken ”The Bell Curve” skapte debatt om temaet på midten av 90-tallet. Også Harald Eias omdiskuterte TV-serie ”Hjernevask” tok opp temaet.
 
Man kan med sikkerhet si at det er en positiv sammenheng mellom selve utdanningslengden og nivået som nåes på IQ-tester.
 
Men denne sammenhengen kan igjen skyldes to ting: både at de som har høyere IQ velger lengre utdanning, og at utdanning i seg selv gir en positiv effekt på senere målinger av IQ. Det er dermed svært vanskelig å i praksis skulle skille mellom disse to forklaringene – og derfor også vanskelig å påvise i hvilken grad utdanning bidrar til forbedring av kognitive evner.
 

[Les mer i artikkel hos SSB]


Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?