Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere går på videregående
Del artikkelen med venner og kolleger

Antall elever som fortsetter på videregående etter VG1 har økt. Tallene viser at veien til Kunnskapsdepartementets (KD) mål ligger godt an.

Tall fylkene har gitt KD viser nemlig at andelen som fortsetter fra VG1 til VG2 har økt med et prosentpoeng fra 2010 til 2011.
 
- Tallene betyr i praksis at mellom 700 og 800 flere elever går videre fra VG1 til VG2 på landsbasis. Det viser at vi ligger godt an i forhold til målene vi har satt oss, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til departementets nettsider.
 
Gir elevene Ny GIV
 
I løpet av våren skal Halvorsen ha dialogmøter med utdanningssjefer og politikere i alle fylker for å få en statusrapport om arbeidet med å få flere elever til å fullføre videregående skole. Dette arbeidet kalles Ny GIV-prosjektet.
 
Prosjektet skal gå over tre år og har som mål å etablere et varig samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og kommunene for å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Ny GIV ble i sin tid presentert som en nasjonal dugnad.
 
- Alle gode krefter lokalt og nasjonalt må nå dra i samme retning slik at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring, sa kunnskapsminister den gang i 2010.
 
Skal opp til 75 prosent
 
Kunnskapsminister Halvorsen har vært i et dialogmøte med representanter fra alle åtte fylker i region Øst: Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold. Her ble de positive tallene om flere elever som gikk videre til VG2 presentert. Regjeringen har satt seg som mål at andelen elever som gjennomfører videregående opplæring skal økes fra 69 prosent til 75 prosent innen 2015.
 
- Dette er et krevende, men realistisk mål, understreker Halvorsen.
 
Ny GIV, ikke trylleformel
 
Etter etableringen av prosjektet, har det blitt iverksatt både nasjonale og lokale tiltak. Ny GIV ble lansert høsten 2010 og går ut 2013.
 
- Vi vet at mange elever sliter med motivasjonen. Det finnes ingen trylleformler, men erfaringene fra Ny GIV har vist oss at elever som hadde mistet motivasjon mot slutten av ungdomsskolen har fått bedre prestasjoner og lyst til å fortsette, kommenterer Halvorsen.
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?