Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Over 700 000 inkludert
Del artikkelen med venner og kolleger

Trygdeetaten opplyser om mer enn 700 000 arbeidstakere jobber i en bedrift som har undertegnet avtalen om Inkluderende Arbeidsliv.  Spesielt på sørlandet er prosentsatsen høy, der nesten 50 prosent jobber i en IA-bedrift.   

Hva er Inkluderende Arbeidsliv? 

Et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide. Arbeidslivet skal ha rom for personer med midlertidig eller varig redusert funksjonsevne og eldre arbeidstakere. Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet 3. oktober 2001. Målet med avtalen er at:

  • sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent
  • flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid
  • den reelle pensjoneringsalderen skal økes

Avtaleperioden går ut i 2005.

Kilde: Trygdeetaten

Forskningsleder i FAFO, Eivind Falkum har fulgt utviklingen siden starten, og mener at resultatene så langt er imponerende.  I et innlegg i Dagbladet skriver han at Inkluderende Arbeidsliv skaper fornyelse i arbeidslivet ved å gi bedriftene ansvar for å løse de problemene som oppstår.  Tidligere ble slik problemer løst av velferdsystemet.  Med IA er det arbeidslivet som må ta ansvar for de syke, eldre og funksjonshemmede.

Arbeidslivssentrene
Som et viktig ledd i Trygdeetatens sin satsning ble det opprettet Arbeidslivssenter i alle fylker.  Disse skal gi råd til bedrifter som undertegner en IA-avtale, og er i tillegg bindeleddet mellom trygdekontoret og bedriften.  Ved å gi hver bedrift sin kontaktperson i arbeidslivssenteret som følger opp bedriften.  Arbeidslivssentrene blir spesielt trukket fram av Falkum i hans innlegg som en viktig faktor for at prosessen har fungert effektivt. 

Inkluderende Arbeidsliv fungerer
Tall fra Trygdeetaten viser at de virksomhetene som tegnet avtale i løpet av 1. halvår 2002 viser en positiv utvikling i sykefraværet, med en svak nedgang (i underkant av 0,1 prosentpoeng). Tallene for andre bedrifter viser en økning på 0,2 prosentpoeng fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002. For inkluderen


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?