Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vil begrense ufrivillig deltid
Del artikkelen med venner og kolleger

Private og offentlige bedrifter har nå fått muligheten til å søke om støtte til et forsøk mot ufrivillig deltid i arbeidssituasjon.

Det er NAV som stiller støtten til rådighet. I første omgang vil nemlig Stortinget bevilge støtte til formål som begrenser ufrivillig deltid.
 
Ufrivillig deltid i denne sammenhengen beskrives rett og slett som en form for delvis arbeidsledighet. NAV karakteriserer naturligvis problemet som størst for dem som blir i en deltidsstilling over lengre tid, men som helst ønsker seg heltid eller økt stilling.
 
Bevilger millioner
 
Med tanke på alle som ønsker seg høyere prosents stilling, har Stortinget for 2012 bevilget 25,77 millioner kroner til tiltak som skal bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Pengene skal også styrke mulighetene for de som ønsker økt stillingsandel eller full stilling.

- Regjeringen er opptatt av at de som ønsker det får arbeide heltid. Derfor trenger vi hele tiden å utvikle kunnskapen om hvilke tiltak som hjelper oss med å redusere den ufrivillige deltiden, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Arbeidsdepartementets nettsider. Deler av 2012-støtten er dog alt bundet opp i pågående prosjektaktivitet.

Frist: 23.mars

Formålene det kan søkes støtte til, er til tiltak innenfor endret organisering av arbeidstid, mer fleksibel bruk av arbeidskraften og endret eller utvidet bemanning. Det går også an til å søke om støtte til kompetanseheving av arbeidstakere.
 
Det er NAV (arbeids- og velferdsdirektoratet) og VOX (som er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) som lyser ut midlene og behandler søknadene for støtte. Søknadsfristen er satt til 23. mars 2012.
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?