Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Rogaland dårlig på likestilling – Oslo best
Del artikkelen med venner og kolleger

En studie i likestilling i de forskjellige kommunene viser at Oslo scorer høyest, og kan titulere seg ”Norges mest likestilte kommune”.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har lagd en ny statistikk for kjønnslikestilling i kommunene for 2011. Her kommer Oslo kommune godt ut, hvorpå de scoret best av alle på hele syv av tolv gitte indikatorer – som i sin tur samlet sett målte hvor likestilt kommunen øyensynlig var. På den andre siden av tabellen kom Rogaland, som scoret dårligst på hele fem av tolv.
 
Testen stilte altså opp hele tolv indikatorer, hvorav samlet resultat ga graden av likestilling. Forutenom to indikatorer som skiller seg ut; 1-5-åringer i barnehage og fedrekvote, var disse ti deler av score-skjemaet:
Fordeling av kommunestyrerepresentanter
Fordeling i utdanning
Fordeling i arbeidsstyrke
Fordeling av inntekt
Fordeling av deltidsarbeid
Fordeling i næringsstruktur
Fordeling i offentlig sektor
Fordeling i privat sektor
Fordeling blant ledere
Fordeling i undervisningsprogram
 
De forskjellige indikatorene fikk poeng fra 0 til 1, hvorav Oslo altså kom nærmest 10 poeng samlet sett på fra tolv forskjellige.
 
Mer generelt ser studien at kommuner på Østlandet og Nord-Norge har jevnt over høyere score enn kommuner på Sør- og Vestlandet. Punktene inntektsfordeling og deltidsarbeid får fortsatt utdelt Svarteper, mens barnehagedekning og forholdet mellom menn og kvinners sysselsetting vinner testen.
 
Deltidsarbeid
 
Østlandet, og mer spesielt Oslo og Akershus, scorer høyt på mange av likestillingsindikatorene. Det er for eksempel få kvinner som jobber deltid i Oslo og Akershus og utdanningsnivået mellom menn og kvinner er relativt likt. Akershus ser ut til å være statistikkens vinner: blant de 20 kommunene med lavest andel kvinner som arbeider deltid, er 14 av disse Akershus-kommuner.
 
Den andre siden av stigen viser at Sør- og Vestlandet er taperne i statistikken om deltidsarbeid. De skårer jevnt over lavt på denne indikatoren. Av de 20 kommunene med lavest deltidsscore, ligger 18 av disse kommunene enten i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland eller Møre og Romsdal.
 
Skjev lønnsfordeling
 
Blant de seks største byene i Norge var det dog Kristiansand som kom verst ut, med Stavanger halsende etter på nest siste plass. Men samlet sett scorer alle de seks byene (Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim forutenom de to nevnte) relativt høyt på likestillingsindikatorene med tanke på hvilken region stedene ligger i.
 
I de store tallene finner vi at gjennomsnittslønnen for menn i årene 2008 til 2010 har økt fra 423 100 kroner til 433 200. For kvinner er gjennomsnittslønnen fortsatt betydelig lavere, men har økt fra 269 000 til 285 600 kroner.
 
positi

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?