Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Større forskjeller i lønn
Del artikkelen med venner og kolleger

Lønnsgapet mellom kvinner og menn fortsetter å øke. Det har vært  liten utvikling innen likelønn både i Norge og resten av Norden de siste ti årene. En stadig høyere yrkesdeltagelse av kvinner og at det i loven er forbud mot lønnsmessige forskjeller på grunn av kjønn, hjelper ikke. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er fortsatt store, viser en ny rapport utarbeidet av Nordisk ministerråd.

For tre år siden besluttet de nordiske arbeids- og likestillingsministrene seg for å videreføre tidligere arbeid innen likelønn. Målet var å få en oversikt over situasjonen og utarbeide prosjekttiltak. Dette arbeidet har imidlertid ikke vært så veldig vellykket. Det viser seg av lønnsgapet har økt i Norge og Sverige fra 1990 til 2000, mens det har minket noe på Island og i Finland. Jevnt over tjener kvinner 20 prosent mindre enn menn. Samtidig har det skjedd en bedring i de såkalte hovednæringene. Innen skoleverket og hotell/restaurant er lønnsforskjellen liten, og den har minket de siste ti årene.

Verre i finans
For banksektoren, derimot, har tilstanden forverret seg. I 1990 tjente kvinner 82 prosent av menns lønn i bankene. I 2001 tjente kvinner kun 77 prosent av menns lønn. Tall fra OECD viser at det lønnsgapet mellom kjønnene i Norge er størst i hele Norden. Men denne oversikten tar ikke hensyn til at svært mange norske kvinner jobber deltid, selv om andelen er synkende. Det viser seg også at jo høyere utdannelse kvinnene har, desto større er lønnsforskjellene. Denne forskjellen er sterkest i Norge.
Det viser seg også at lønnsforskjellene øker med alderen. Dessuten er det få kvinnelige toppledere, og de tjener i tillegg mindre enn sine mannlige kolleger. Kvinnelige sjefer i små og mellomstore bedrifter tjener 70 prosent av hva menn i samme stilling gjør.

Nordisk ministerråds rapport konkluderte med følgende om kvinners lønn og arbeid i Norden:

·          I gjennomsnitt ligger kvinners lønn 20 prosent lavere enn menns lønn.

·          Lønnsgapet mellom kjønnene har vært stabilt i Norden på 90-tallet.

·          På 90-tallet har kvinnene forbedret sine arbeidskvalifikasjoner gjennom økt utdannelse og sterkere tilknytning til arbeidslivet.

·         
Faktorer som utdannelse, alder, sektor eller arbeidstid forklarer ikke hele lønnsgapet.


·         
Lønnsgapet øker med økende utdannelse og økende alder.


·         
Det er mindre lønnsforskjeller i samme stilling når lønnsnivået er lavt enn i bedre betalte stillinger.


·         
Lønnsnivået er lavere i kvinnedominerte yrker enn i mannsdominerte yrker.

 Kilde: Nordisk ministerråd

 

oks.com >books
x;>books (4.6 2003)

Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?