Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


AKU: nedgang i ledighet – flere i jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Mer sysselsetting og nedgang i arbeidsledighet. Det er fellesnevnerne fra siste SSB-funn.

Hele 19 000 flere personer fikk seg jobb under den nyeste undersøkelsesperioden for Statistisk Sentralbyrås (SSB) Arbeidskraftundersøkelse (AKU). Perioden spente fra desember 2011 til februar 2012.
 
Perioden før det spente fra september til november i fjor. SSBs undersøkelser tar for seg tre måneder av gangen for å finne et gjennomsnitt. Den nyeste AKU-målingen går ved navn januar 2012, i og med at det er mellommåneden mellom de tre undersøkelsesmånedene i perioden.
 
Den forrige var oktober 2011.
 
3,2 prosent arbeidsledighet
 
Justert for sesongvariasjoner var det 3 000 færre arbeidsledige personer i januar 2012 (gjennomsnitt desember – februar) enn i oktober 2011 (gjennomsnitt september – november). På den annen side gikk antallet registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV ned med 3 000 personer i akkurat samme periode (fra oktober 2011 til januar 2012).
 
SSB har også regnet ut årsgjennomsnittet på registrerte arbeidsledige i landet for oss. Den tilsier at alle fylker – med unntak av Oppland, Telemark og Nordland – hadde en nedgang i andelen registrerte arbeidsledige fra 2010 til 2011.
 
Færre arbeidsledige
 
Gjennomsnittlig året gjennom var 69 394 personer registrert arbeidsledige i 2011, noe som er det samme som 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Altså en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra året før. Undersøkelsene gikk i favør Sogn og Fjordane, som bare hadde 1,9 prosent arbeidsledighet, mens Østfold ble sliterne på 3,3 prosent ledighet.
 
Det var flest menn registrert arbeidsledige i Telemark med 3,7 prosent, og flest kvinner i Østfold (3 prosent). Sogn og Fjordane utmerker seg også her, med 2,1 prosent menn og 1,6 prosent kvinner arbeidsledige.
 
Verstingene kommunene satt opp mot hverandre, var Værøy i Nordland med 7,8 prosent. Heldiggrisene bor i Bjerkreim og Kvitsøy i Rogaland, hvor man hadde lavest ledighet – begge med 0,7 prosent.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?