Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fortsatt få ledende kvinner
Del artikkelen med venner og kolleger

Er du kvinne og i lederstilling, er du fortsatt del av en klar minoritet. Menn styrer aksjeselskapene i Norge. Danskene vil problemet til livs i eget land.

I Norge er fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskapene skjev. Hele 80 prosent av representantene i aksjeselskapene (AS) er menn, mens tallet er seks av ti i allmennaksjeselskap (ASA).
 
Det vil si at nivået for kjønnsrepresentasjon er nådd i ASA, men ikke i AS.
 
Styrene styres av menn
 
For statistikken Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterer, viser at bare 17 prosent av styrerepresentantene i AS er kvinner. Høyest andel kvinnelige styrerepresentanter finner man innen bransjen annen tjenesteyting, med 48 prosent.
 
I den andre enden av skalaen holder hele 72 prosent av alle aksjeselskapene (AS) utelukkende mannlige styrerepresentanter. Men jo større styrene er, jo større er sjansen for at styret holder representanter fra begge kjønn.
 
Også andelen aksjeselskap som har kvinner som daglige ledere er uforandret på 15 prosent. I bransjen annen tjenesteyting finner man igjen flest kvinner, her er seks av ti aksjeselskap ledet av kvinner. Andelen kvinnelige ledere i ASA ligger på smålige 8 prosent, selv etter en økning på 3,2 prosentpoeng fra 2004 til 2012.
 
Danmark: Flere kvinner ønsket
 
Den danske Regjeringen ytrer ønske om å forplikte danske virksomheter om å arbeide for å få flere kvinner inn i ledelser og styrer – men uten å innføre kjønnskvotering. Det melder arbeidslivinorden.no.
 
EU-kommisjonen overveier hvorvidt kjønnskvoter skal inn i styrene i aksjeselskap, tar den danske Regjering et steg ved å jobbe mot en ny modell som uten bruk av kvoter krever en for økt likestilling, både i offentlige og private virksomheter.
 
Modellen danskene vil innføre, vil forplikte hele 1 100 av de største dankse virksomhetene. Forpliktelsene innebærer å fastsette måltall for styrets andel av det underrepresenterte kjønn – som oftest kvinner – og å ha en politikk for generelt å øke andelen kvinner på alle virksomhetens ledelsesnivåer.
 
- Kvinner utgjør en vesentlig og kvalifisert andel av samfunnets ressurser. Det bør virksomhetene bli bedre til å utnytte. Og samfunnet skal høste gevinsten av at alle talenter blir satt i spill, sier likestillings- og kirkeminister Manu Sareen, da han presenterte den nye politikk.
 
Virksomhetene skal i deres årsrapporter også redegjøre for hvor lang de har nådd, og det kan faktisk også utløse bøter hvis man unnlater å rapportere.
 

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?