Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nesten ni av ti ledere er menn
Del artikkelen med venner og kolleger

Undersøkelsen ”Kvinner i styrer og ledelse” som ble presentert i forrige uke viste at det stadig ble flere kvinlige ledere i store norske bedrifter. Men likestillingen i bedrifts Norge har fremdeles en lang vei å gå, tall fra Maktutredningen viser at 84 prosent av alle lederposisjonene i Norge besittes av menn. Det vil si at nesten ni av ti ledere er menn.

Andelen kvinner øker
Marit Hoel, leder i "Ledelse Likestilling Mangfold " sier utviklingen i de 250 største norske bedriftene har vært positiv siden 2001.
-           På disse to årene har andel kvinnelige ledere i toppledergruppen økt med 19 prosent, sier hun.
I de 250 bedriftene som er undersøkt, er det om lag 15 prosent kvinner i ledende stillinger. Problemet er ifølge Hoel at mange bedrifter er flinke til å rekruttere kvinnelige ledere, mens andre ikke er kommet i gang i det hele tatt.
-           Vi ser en tendens til at de som fra før er flinke til å rekruttere kvinner med høy kompetanse i ledelsen, er blitt flinkere det siste året. Men vi har også en gruppe selskaper der vi ikke ser noen utvikling, sier hun til NRK.


Minimal forandring på toppen

Selv om andelen kvinner i toppledergruppene øker er det en minimal forandring helt på toppen i sjefstolene, og slik har det vært de siste tretti årene. Det er konklusjonen til f
orskerne Hege Skjeie og Mari Teigen i Maktutredningen.
Blant de 238 største norske selskapene i næringslivet, var det kun fem kvinner som hadde topplederposisjonen. I de 24 selskapene som har mer enn 4000 ansatte, var det i alt 15 kvinner i konsernledelsen. Hele 1725 norske toppledere var med i undersøkelsen.

Kvinnenes egen feil

I følge lederne som er blitt spurt i undersøkelsen er det kvinnenes egen feil at de ikke er bedre representert i styre og stell. 86 prosent av mennene i undersøkelsen mener årsaken til den manglende likestillingen er at for få kvinner søker seg til lederstillinger. 77 prosent av kvinnene støtter dette synet.

To bransjer skiller seg ut
I følge undersøkelsen ”Kvinner i styrer og ledelse” er d
et i dagligvarebransjen og i bygg og anlegg at en finner de bedriftene som verken har kvinner i ledelsen eller i styrene. Blant de som har gått foran og har tatt inn kvinner i ledelsen, er det derimot mange større bedrifter, forteller Hoel.
-           Vi har hatt i Norge en tendens til at de store selskapene har tatt dette med rekruttering av kvinner med høy kompetanse seriøst de siste årene, sier hun.
Ett av selskapene som har tatt likestilling seriøst er Storebrand, som på to år har gått fra 22 til 36 prosent kvinnelige ledere. Hoel mener tendensen blir forsterket når bedrifter begynner å ansette kvinnelige ledere, mens andre bedrifter sakker bakut. Dermed kan det oppstå et skille mellom bedrifter som går aktivt ut for å sikre seg kompetente kvinner og bedrifter som ikke gjør det.
 


Legg til kommentar

07. februar, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?