Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere uføre – og flere unge uføre
Del artikkelen med venner og kolleger

Ved slutten av juni i år var det over 310 000 uførepensjonister i Norge. Unge uføre utgjør en litt for stor del av dem, viser nye tall.

Det tilsvarer nærmere 7 700 flere uføre enn på samme tid for et år siden. Prosentvis gikk økningen opp fra 9,5 til 9,6 prosent. En utvikling arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i NAV ikke ser lyst på.
 
- Økningen i andelen uføre må sees i sammenheng med at flere av de som tidligere hadde tidsavgrenset uførestøtte, nå har fått innvilget varig uførepensjon. Blant de som ble uføre i andre kvartal var nesten to av fem tidligere mottakere av tidsavgrenset uførestøtte, sier direktør Lystad på NAVs nettsider.
 
Mange nye uføre
 
I årets andre kvartal har 6 600 personer fått innvilget uførepensjon, noe som er 500 færre enn i fjor. Lystad tror tallet uføre vil fortsette å øke utover året.
 
- Det er fortsatt mange som tidligere har fått en tidsavgrenset uførepensjon som nå blir fulgt opp. Dette er mennesker som i mange år har hatt store helseutfordringer, og vi venter at mange av de til slutt vil få en varig uførepensjon. Dette er i tråd med analyser vi har gjort, som viser at for mange har ordningen med tidsavgrenset uførestøtte fungert som en venteperiode for varig uførepensjon, sier Lystad videre.
 
Unge uføre øker
 
Også blant unge under 30 år har antallet uførepensjonister økt. Da første halvår gikk mot slutten, var det nærmere 9 700 mottakere av uførepensjon. Det tallet har økt med 840 personer, sammenliknet med året før. Det skriver Arbeidsdepartementet i en pressemelding.
 
- Vi ser en langsiktig trend med økt uførepensjonering av unge som bekymrer meg sterkt. Regjeringen retter nå flere tiltak inn mot unge, men tallene viser at dette er et stort og vanskelig problem. Dette er en utvikling vi ser også i våre naboland. Vi vet at alvorlig psykiske lidelser er en del av bildet, men vi trenger mer og bedre kunnskap om årsakssammenhengene, sier statsråd Hanne Bjurstrøm i samme melding.
 
Det samlede tallet over personer som mottok uførepensjon endte på 310 400. Om lag halvparten av de nye uførepensjonistene er tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad.
 
- Økningen er ventet og har sammenheng med avviklingen av tidsbegrenset uføretrygd. Mange av disse har nå fått innvilget uføretrygd, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.
 

Legg til kommentar

31. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?