Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Regjeringens nye tiltak for funksjonshemmede
Del artikkelen med venner og kolleger

I en stortingsmelding legger Regjeringen fram en skryteliste på 120 tiltak i politikken for funksjonshemmede.  Arnt Holte, leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) fnyser av tiltakene, og mener Regjeringen motarbeider sitt eget mål om nedbygging av barrierer.

-           De aller fleste nordmenn vil i løpet av et livsløp få nedsatt funksjonsevne. Når hørsel, syn eller bevegelighet reduseres, merker man at samfunnet ikke er tilrettelagt for alle, sier sosialminister Ingjerd Schou.

 

I Regjeringen sin stortingsmelding om nedbygging av funksjonshemmende barrierer viser man mål, strategier og konkrete tiltak for å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Man ønsker blant annet:

·                     aktiv deltakelse og full likestilling

·                     god tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og tjenester

·                     flere i arbeid som kan nytte sine evner og anlegg til beste for seg selv og samfunnet.

Leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Arnt Holte, peker imidlertid på at de fleste av de 120 tiltakene allerede har blitt tatt opp av Stortinget.
-           Forslag om å fjerne arbeidsgivers plikt til å betale en ½ G ved tilrettelegging av arbeidsplassen for funksjonshemmede er et av tiltakene i meldingen som Stortinget allerede har bedt om. Likeså har Stortinget vedtatt lovfesting av brukermedvirkning i Aetat. Dette er bare noen eksempler på tiltak der Stortinget allerede har gjort jobben, sier sier Arnt Holte i en pressemelding fra FFO.

FFO mister statstilskudd
I regjeringens stortingsmelding ønsker man å ta vekk statstilskuddet på 8,7 millioner kroner som FFO tidligere har fått. 

-           At en regjering ledet av Krf tar kvelertak på FFO er uforståelig. At vi som skal ivareta interessene til noen av de gruppene som er svakest og har det tøffest i det norske samfunnet, og er den eneste paraplyorganisasjonen i landet som mister sitt statstilskudd, er en ren provokasjon. Det vitner om en regjering som istedenfor å bygge ned barrierene for funksjonshemmede, slik det står i tittelen på stortingsmeldingen, nå bygger opp en helt ny, sier Holte

Regjeringen tar kvelertak på funksjonshemmede.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er Norges eneste paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, og h


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?