Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


«Jeg trenger deg!» bedrer senior-ledelse
Del artikkelen med venner og kolleger

Rapporten «Er du her, så regner jeg med deg» viser hvordan ledere som har eldre ansatte, skal holde på dem. - Læring går begge veier, sier rapportforfatteren.

Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) forsker Hans Christoffer Aargaard Terjesen har nylig lansert en rapport som tar for seg hva ledere kan gjøre for å få ansatte som er lystne på tidligpensjonering, til å stå lenger.
 
- Det er ikke bare én riktig måte å utøve ledelse på. Tidligere forskning om ledelse av seniorer har vist mye kunnskap om hva som skal til for å få seniorer til å stå lenger i arbeid, men det er fortsatt begrenset kunnskap om god seniorpolitisk ledelse, sier Terjesen til seniorpolitikk.no.
 
Rapporten tar i hovedsak for seg at behovet for en aktiv, deltakende og anerkjennende leder ikke avtar med alderen, heller tvert i mot. «For å lykkes med å holde på seniorarbeidskraften må lederne ha en offensiv strategi og følge opp alle like godt, og lederne må tørre å gjøre ledelse til et personlig prosjekt», skriver AFI på egne nettsider.
 
Aargaard Terjesen foretok 53 intervjuer med ledere og tillitsvalgte, med fokus for rapporten på hva som er god ledelse for seniorarbeidstakere innen pleie og omsorg. AFI-forskeren jobbet på oppdrag fra nettopp Senter for Seniorpolitikk, som står bak nettsiden seniorpolitikk.no.

Den perfekte leder

- Å være en god rollemodell er helt gratis, men det krever tid, sier AFI-forsker Aargaard Terjesen videre.

Han lister også opp hva lederen spesifikt bør tenke på for å fylle rollen som god rollemodell:

• Være en deltakende leder
• Sørge for motiverende samtaler
• Sørge for at behov i den enkeltes livsfase går opp med det å jobbe turnus

Må endre ledelsesmetoden

Rapportforfatteren sier at man må skille mellom det som kalles transaksjonsledelse og transformasjonsledelse.
 
- Tidligere forskning har fokusert mye på goder og dermed på ledelse som en form for transaksjon mellom arbeidsplassen og seniorene. For å fange den gode ledelsen måtte vi derfor bruke et analytisk verktøy som tar opp i seg mer enn dette. Vi må snakke om transformasjonsledelse, sier han.

Det sistnevnte handler om å aktivt spille på kognitive, emosjonelle og personlige dimensjoner ved ledelse. Det gjør lederen blant annet gjennom å være en god rollemodell, være sterk på etisk kompetanse og være den som klarer å se når de ansatte trenger hjelp eller anerkjennelse.

- Lederen må formidle at her hos oss har vi en praksis for at alles bidrag er essensielle for at vi skal bli enda bedre, kommenterer AFI-forskeren videre ovenfor seniorpolitikk.no.

[Les mer i artikkel hos seniorpolitikk.no]

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?