Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lavere vekst i arbeidsledigheten
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Aetat viser en lavere vekst i arbeidsledigheten de neste to årene.  Aetats Arbeidsdirektorat anslår at ledigheten i 2003 vil i gjennomsnittet ligge rudt 95 000.  Dette innebærer en lavere vekst enn det vi har hatt hittil i år.  Samtidig viser Aetats bedriftsundesøkelse en langt mindre vekst i arbeidsstyrken. 

Veksten i arbeidsledigheten har ikke vært så sterk i Norge siden konjunkturnedgangen i 1989 – 93.  12 000 personer har siden årsskiftet blitt arbeidsledige.  I tillegg synker etterspørselen etter arbeidskraft, og Aetat regner med vekst i arbeidsledigheten også fremover.  Men, man regner med at veksten vil avta.  For 2003 viser tall fra Aetat at gjennomsnittet vil ligge på 95 000 arbeidsledige.  For 2004 vil det tilsvarende tallet være 110 000.

Lettelser i pengepolitikken og en svakere norsk kronekurs, trekkes fram som hovedgrunner til at veksten arbeidsledigheten ikke vil være liker sterk fremover.   Men, det vil ta tid før aktivitetsnedgangen i industrien snur, og Aetat regner derfor med en økt ledighet i 2003 og 2004.

Spesielt bekymret er Aetat for ansatte i bygg- og anleggsbransjen.  I tillegg spår Aetat en tøff fremtid for nyutdannede lærere og ansatte i IKT-sektoren.

Svak sysselsettingsvekst
I Aetats bedriftsundersøkelse konkluderer man med en svakere vekst i arbeidsstyrken.  Samtlige næringer har nedjustert sine forventninger, og nedgangen gjelder for hele landet.  Rapporten, som bygger på en udersøkelse der 13 800 bedrifter har deltatt, viser at færre bedrifter regner med å øke bemanningen.  Samtidig er det flere bedrifter som vurderer å reduserer antall ansatte. 

I tillegg opplever man ikke lenger det samme rekrutteringsproblemet man har sett tidligere år.  I 2. kvartal hadde bedriftene et rekrutteringsproblem som tilsvarer 52 700 personer, mot 67 100 i fjor.  Det er spesielt mangel på kokker, servitører, selgere og butikkmedarbeidere.

Fra 2020 til 2030 er sannsynligheten stor for at det ikke blir vekst i sysselsettingen i det hele tatt.   Andelen av yrkesaktive i befolkningen vil gå ned ettersom antallet pensjonister vil øke sterkt.  Selv ikke en sterk arbeidsinnvandring vil hindre dette.


[Les mer på Aetats hjemmesider]

f=h

Legg til kommentar

07. februar, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?