Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Manual for forbedret psykisk arbeidsmiljø
Del artikkelen med venner og kolleger

Britiske og danske forskere har utviklet en ny metode for å forbedre det psykiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Negative holdninger kan nemlig lede til psykisk og fysisk stress.

Det er forskere ved universitetet i den engelske byen Nottingham, samt forskere ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø som nå har utarbeidet en rapport. De fastslår at medarbeidere bør innføres aktivt i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet ved arbeidsplassen – i samarbeid med ledelsen. Det skriver Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på sine nettsider.
 
Det er i alt fem faser metoden holder, som skal kunne endre det psykiske arbeidsmiljøet til det bedre.
 
Manualen som helhet er først og fremst myntet på større selskaper, da de fem fasene vil kunne ta opp til tolv måneder å gjennomføre.
 
1. Det første vil nødvendigvis være å påbegynne en oppstartsfase hvor etablering av styregruppe (for metoden/ manualen) og en tilpasning av omveltningen for virksomheten.
2. Kartlegging av det nåværende arbeidsmiljøet i virksomheten.
3. Så følger en utvikling av innsats til forbedring av det psykososiale arbeidsmiljøet.
4. Implementering av innsatsene.
5. Evaluering av prosessen og effekten av iverksatte innsatser.
 
Utrydde negative holdninger
 
Sjikanering, sladder, baksnakking og å sette ut dårlige rykter om medarbeideren. Alle er de eksempler på negative holdninger og adferd som kan spre både fysisk og psykisk stress blant kollegaer.
 
Samtidig viser det seg også at enkelte negative handlinger faktisk påvirker kroppen (eller psyken) til den som blir utsatt for det, i forskjellig grad.
 
Det viser en annen studie Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har foretatt seg, hvor de har henvendt seg til 1010 personer på i alt 55 danske arbeidsplasser med spørreundersøkelser og spyttprøver for resultater.
 
Eksempelvis fant de ut at mobbing og fysiologiske stressreaksjoner henger sammen: så som angst, depresjoner og utbrenthet.
 
Men de mest sentrale linjene resultater forskerne fikk ut av denne undersøkelsen, var en lineær sammenheng mellom det å isolere seg sosialt – opp mot tre forskjellige stressreaksjoner. De tre var overdreven oppmerksomhet (hyper-arousal), påtrengende negative tanker og unngåelsesadferd.
 
Jo mer sosialt isolert personen var, jo flere reaksjoner blant de tre, fant man.
 
Dette drev forskningssenteret til konklusjonen om at negativ adferd kan lede til både fysiske og psykiske stressreaksjoner. Enkelte handlinger er dog verre enn andre, og leder lettere til disse stressreaksjonene.
 

Legg til kommentar

15. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?