Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tror på 100 000 nye jobber innen neste år
Del artikkelen med venner og kolleger

NAV spår at det ved utgangen av neste år vil hå kommet 100 000 nye jobber i Norge. Norske bedrifter er «optimistiske».

Tross lumske skyer i «resten» av Europa, skinner solen fortsatt i hjemlandet. NAVs prognoser spår altså en god økning i antall jobber innen slutten på neste år.
 
- Vi venter at den gode utviklingen i Norge vil fortsette i år og til neste år. Høy aktivitet i oljerelatert industri og i bygge- og anleggssektoren, samt økt privat forbruk bidrar til økt sysselsetting og færre arbeidsledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad på NAVs nettsider.
 
Utviklingen i arbeidsmarkedet slik NAV forestiller det, vil gjøre at det er mange færre arbeidsledige i 2014 enn det var i 2012. Snittet vil senkes: for 2012 var det gjennomsnittlig 66 000 arbeidsledige, mens dét snittet vil falle med ytterligere 2 000 i år.

For 2014 vil det «bare» være 60 000 arbeidsledige – i snitt året gjennom. I følge NAVs kalkulasjoner er det per i år 2,4 prosents arbeidsledighet, mens dette vil synke med 0,2 prosentpoeng til 2,2 prosents arbeidsledighet i 2014.
 
Flere arbeidsinnvandrere

I løpet av de neste to årene er det også ventet mange nye arbeidsinnvandrere til Norge, grunnet det NAV melder er stor mangel på enkelte typer arbeidskraft i Norge.

-
Spesielt gjelder dette ingeniører, sivilingeniører, helsepersonell og fagarbeidere innen bygge- og anleggsarbeid. Med økende ledighet i mange europeiske land, er det grunn til å tro at Norge fortsatt vil være et attraktivt land for arbeidsinnvandrere, sier Lystad.

Med andre ord har NAV-Lystad all mulig grunn til å legge vekk tidligere mørke utsikter. NRK melder i følge NTB at NAV-direktøren avlyser den varslede nedturen i norsk arbeidsliv.

- Det skulle komme en viss økning i ledigheten på slutten av 2012, og i hvert fall inn i 2013. Gjennom hele 2012 utsatte vi den prognosen, for den slo ikke til, sier Joakim Lystad.

Betinget optimisme blant bedriftene

Dette åpner naturligvis for en viss optimisme blant norske bedrifter. Men, optimismen er av slaget betinget optimisme. I NAVs bedriftundersøkelse for høsten 2012 kommer det frem at 22 prosent av norske bedrifter regner med å øke omsetningen i året som kommer. Men samtidig sier ti prosent at de forventer å måtte nedbemanne.

Sammenlignet med 2011 er andelen som venter nedgang stabil, men det er færre som forventer å øke sysselsettingen det kommende året. Faktisk viser NAVs undersøkelse at norske bedrifter ikke har målt lavere forventning til fremtidig sysselsettingsvekst siden høsten 2007.

- Undersøkelsen viser at det fremdeles går godt i norsk næringsliv, vi kan generelt snakke om en betinget optimisme. Samtidig er det utfordringer og usikkerhet innen en del næringer som følge av situasjonen i Europa, sier arbeids- og velferdsdirektøren på NAVs nettsider.

Det er kun i undervisningssektoren at sysselsettingsforventningene er høyere i 2012 enn i 2011. Blant bedriftene i bergverksdrift og utvinning er næringene hvor flest forventer at det blir flere jobber det kommende året.

Blant virksomhetene som driver innen transport og lagring er antallet bedrifter som regner med å måtte nedbemanne doblet siden forrige undersøkelse. Det er dog varierende utsikter innen de forskjellige delene av industrien.

Ukvalifiserte søkere gir rekrutteringsproblemer

Den estimerte mangelen på arbeidskraft er på 37 500 personer. Her kommer halvparten inn under helse og sosial, samt bygg og anlegg. Mangelen er her estimert til å ligge på henholdsvis 10 200 og 8 300 personer. Fortsatt vil det også være mangel på ingeniører og innen undervisningssektoren.

- 17 prosent av bedriftene rapporterer om rekrutteringsproblemer, hovedsakelig på grunn av mangel på kvalifiserte søkere, sier Lystad.

[Les mer i artikkel om flere jobber hos NAV]
[Les mer i artikkel om bedriftenes fremtidstanker hos NAV]
[Les mer i artikkel hos E24.no]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?