Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


- Funksjonshemmede et ubrukt potensial
Del artikkelen med venner og kolleger

 Etter Aftenpostens oppslag om funksjonshemmede som ikke får jobb grunnet funksjonshemningen sin, har debatten haglet om funksjonshemmedes rolle i arbeidslivet – og gjerne mangelen på nettopp det. Både funksjonshemmede «Even» og blinde «Siri» har de siste ukene fremmet sin mening om arbeidsgiveres behandling av dem i forbindelse med jobbintervju. Hovedlinjene er at de behandles dårlig – og annerledes enn «funksjonsfriske». Begge har gått i rundt 50 jobbintervjuer hver, uten resultat.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) skriver derfor at perspektivmeldingen krever høyere arbeidsdeltakelse blant funksjonshemmede. Meldingen slår fast at verdiskapningen må økes for å opprettholde dagens velferdssamfunn.

- Dette er en konkret oppfordring til å gjøre noe med festtalene om inkludering i arbeidslivet til en realitet. Skal vi opprettholde dagens velferdssamfunn, trengs det en stor satsing på å få flere funksjonshemmede ut i arbeid, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum, på FFOs nettsider.

Trenger flere arbeidshender

Finansminister Sigbjørn Johnsen konkluderte for kort tid tilbake at vi enten må tjene mer eller bruke mindre, for å ha mulighet til å holde på velferdssamfunnet vi har i dag. Arum kommenterer det overfor FFO.

- Det ropes etter flere hender og hoder og at veksten av antall uføre må ned. Dette er krystallklare signaler om at det trengs en enda større satsing på å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Skal vi få til dette, kreves det både konkrete tiltak fra myndighetene og vilje fra partene i arbeidslivet, sier Arum.

Statistisk Sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse fant at hele 84 000 funksjonshemmede sto utenfor arbeidslivet, og ønsket seg inn. Bare 41 prosent av funksjonshemmede i yrkesaktiv alder, 15-66 år, var sysselsatt. I befolkningen generelt er den nærmere 75 prosent.

- Her må både regjeringen, LO og NHO gå i seg selv og se på hva de ønsker å gjøre for å øke arbeidslivsdeltakelsen for funksjonshemmede. Det nytter ikke bare å peke på problemet – det kreves aktiv handling. Når så mange som 84 000 sier de står utenfor arbeidslivet og ønsker seg inn, sier det seg selv at vi har et stort og ubrukt potensial, sier Arum.

Nytt delmål i IA-avtalen

IA-avtalens delmål om flere funksjonshemmede i arbeid har så langt bare vært en festtale, mye takket være arbeidsgivere som ikke gir funksjonshemmede en sjanse. FFO peker på at det største problemet i dag er at verken offentlige eller private arbeidsgivere ansetter funksjonshemmede jobbsøkere.

- Når regjeringen og partene i arbeidslivet nå skal forhandle frem en ny IA-avtale for 2014, mener FFO at delmål 1 i avtalen må knyttes til målsettingen om å få flere funksjonshemmede i arbeid. Når staten selv proklamerer mangfold og inkludering i arbeidslivet, må de selv vise at de mener alvor, sier Arum.

Arum skrev nylig følgende i et innlegg i Dagsavisen under mellomtittelen «motvirkende delmål»:

«Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) peker i en kunnskapsstudie fra 2010 på at det er manglende økonomiske insentiver for å drive et systematisk IA-arbeid for rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg spør vi oss om IA-avtalens delmål 1 og 2 faktisk motvirker hverandre. Stort fokus på å få ned sykefraværet kan ha ført til at arbeidsgivere vegrer seg mot å ansette mennesker som potensielt kan ha et noe høyere sykefravær.»


[Les mer i artikkel om potensialet i funksjonshemmede i arbeid hos FFO]
[Les mer i artikkel om Arums innlegg hos FFO]
[Les mer i artikkel om blinde «Siri» hos Aftenposten]
[Les mer i artikkel om funksjonshemmede «Even» hos Aftenposten]


Legg til kommentar

20. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?