Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lønnsvekst 2012 – NHO krever lønnsbrems
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsdepartementet melder om at reallønnsveksten for 2012 endte på 3,2 prosent. Det, sammenliknet med lav prisstigning, gjør at NHO vil bremse lønnsøkningen for neste år.

- 2012 ble et meget godt år for arbeidstakerne med en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 3,2 prosent, var arbeidsminister Anniken Huitfeldts kommentar til rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene.

TBU gikk selv ut med en pressemelding gjennom nettopp Arbeidsdepartementet, hvor de pekte på en økning i årslønnen på 4 prosent gjennomsnittlig. Legger man det sammen med 0,8 prosents økning i prisvekst over samme år, utgjør det en reallønnsvekst for 2012 på 3,2 prosent. «En meget god reallønnsvekst i 2012», som departementet selv beskriver det i sin pressemelding. Samtidig var det altså god sysselsettingsvekst og en liten nedgang i arbeidsledigheten.

- Beregningsutvalget har levert en omfattende rapport, som viser at den gode reallønnsutviklingen fra 2011 fortsatte i 2012. Samtidig er vårt kostnadsnivå vesentlig høyere enn i våre konkurrentland. Rapporten bør gi partene et godt og omforent grunnlag for de kommende lønnsforhandlingene, sier statsråd Huitfeldt.

Fra 2011 til 2012 skal reallønnen etter skatt
for en lønnstaker med gjennomsnittlig årslønn ha økt med 3,2 prosent. Året før steg den med 2,9 prosent. Det som trekker reallønnen så godt opp i år, er blant annet en lavere prisvekst i 2012 enn i 2011.

TBU ser også fremover i tid. Utvalget mener en gjennomsnittlig konsumprisvekst vil være på cirka 1,5 prosent fra 2012 til 2013. I 2012 var den på 0,8 prosent.

Usikkerheten foran 2013 har tilknytning til utviklingen i energiprisene, som ofte svinger sterkt gjennom året. Det er også stor usikkerhet knyttet til kronekursen, samt utviklingen i oljeprisen.

Bekymret for norske bedrifter

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norges største interesseorganisasjon for bedrifter, mener en lønnsbrems må til. NHO-sjef Kristin Skogen Lund er bekymret for at konkurranseevnen til eksportnæringen blir svekket av at timelønnskostnadene utgjør en stadig større andel sammenlignet med kostnadsnivået hos handelspartnerne.

I følge TBU står nå norske bedrifter med hele 64 prosent høyere timelønnskostnader enn konkurrerende bedrifter i utlandet.

– NHOs posisjon for årets oppgjør er at oppgjøret skal være moderat og at det ikke skal gis sentrale tillegg på tariffområder med lokal forhandlingsrett, sier Lund til E24.

[Les mer i pressemelding fra TBU hos Arbeidsdepartementet]
[Les mer i artikkel om Huitfeldts kommentarer hos Arbeidsdepartementet]
[Les mer i artikkel hos E24]


Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?