Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NAV: Ørliten økning i arbeidsledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og velferdsetaten melder om at det har blitt 400 flere helt arbeidsledige i Norge i løpet av forrige måned.
- Hovedbildet er stor stabil i arbeidsmarkedet, sier arbeidsministeren.

Arbeidsledigheten her til lands ligger nå på 2,7 prosent, melder NAV. Økningen i februar, tilbakestiller dermed nedgangen vi så i januar, sier NAV-direktør Joakim Lystad:

- Den registrerte arbeidsledigheten har nå holdt seg stabil de siste 14 månedene, mens ledighetstallene fra SSB har variert en del i samme periode. Vi har også tidligere sett at våre tall og SSB sine tall kan avvike noe i kortere perioder, men over tid vil de normalt følge hverandre, sier arbeids- og velferdsdirektør Lystad på NAVs sider.

I NAVs opptellinger, var det nå ved utgangen av februar målt 70 000 personer som var helt ledige, en økning på 500 fra samme måned et år tidligere.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt er klar på at vi i Norge må følge med på eventuelle endringer og konjunktursvingninger i resten av Europa.

- Selv med en liten økning i den registrerte arbeidsledigheten i februar så er hovedbildet stor stabilitet i arbeidsmarkedet. Men situasjonen i Europa gjør at vi må passe på, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt i en kort pressemelding ved arbeidsdepartementet.

Ved Statistisk Sentralbyrå (SSB) viste forrige Arbeidskraftundersøkelse (AKU) at det hadde vært en svak utvikling i sysselsetting og økt arbeidsledighet for forrige kvartal.

Størst økning blant personer i 30-årene

Sett i forhold til alder, tilsier NAVs undersøkelser at arbeidsledigheten har økt mest for personer i gruppen 25 til 39 år det siste året. Til sammen er det nå 900 flere helt ledige i denne aldersgruppen enn i februar i fjor.

Det skiller seg også mellom kjønnene i denne aldersgruppen. Blant mennene kommer økningen i arbeidsledighet i bygg- og anleggsbransjen, mens den for kvinner er å finne i helse-, pleie- og omsorgsyrker, barne- og ungdomsarbeid – samt innen serviceyrker og annet arbeid.

Fortsatt er ledigheten størst merkbar blant mulige arbeidstakere i begynnelsen av arbeidskarrieren, nemlig 20-årene. Lavest er den for personer over 50 år. Det siste året er det personer på 60 år og over som har hatt størst nedgang i ledigheten, med en nedgang på elleve prosent.

- Nedgangen for de eldste ledige henger trolig sammen med pensjonsreformen og endringer i dagpengeregelverket for denne aldersgruppen, sier Lystad.

[Les mer i artikkel hos NAV]
[Les mer i artikkel hos Arbeidsdepartementet]


Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?