Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Svenske regjeringen gir arbeidslivet regningen
Del artikkelen med venner og kolleger

Den svenske Riksdagen godkjente regjeringen sitt forslag om en forlenget arbeidsgiverperiode.  Årsaken er sykefraværet som ikke har nærmet seg regjeringen sitt mål med en halvering innen 2008.  Selv om man er i samme situasjon her til lands, mener LO at man ikke vil se så drastiske endringer i nær framtid.

Fra og med 1. juli 2003 vil svenske arbeidsgivere få ansvaret for sykelønnen i 21 dager mot 14 dager tidligere.  Beregninger gjort av Riksforsikringsverket viser at de svenske forsikringskassorna (svenske trygdeetaten) får ansvaret for ca 70 000 færre sykdomstilfeller.  Dette alene vil spare svenske myndigheter nærmere en milliard kroner.

Bakgrunn
Den svenske regjeringen har satt som mål å halvvere antall sykedager fra 2002 til 2008.  I tillegg ønsker man å minske antallet uføretygdede.  Riksdagen har også stilt seg bak dette målet. 

Selv om man har økt innsatsen for å få senket sykefraværet har man kun oppnådd små gevinster.  Statistisk Centralbyrån (SCB) meldt i sin siste oversikt over sykefraværet om et stadig økende sykefravær.  Spesielt alarmerende var sykefraværet i store bedrifter – der var sykefraværet dobbelt så stort sammenlignet med arbeidsplasser med færre enn fem ansatte. 

Derfor legger man et større økonomisk ansvar hos bedriftene, og beregninger viser at næringslivet vil få økte utgifter på 1,4 milliarder kroner.

Hva med Norge?

Prosjektleder for IA-avtalen hos LO, Turid Kletten.  Foto: Magne Svendsen
Turid Kletten
Foto: Magne Svendsen

I Norge opplever man det samme problemet, men går man for den samme løsningen?
-           Den norske sykelønnsordningen er frosset fram til IA-avtalen går ut i 2005.  LO mener både arbeidsgiver og arbeidstaker beskattes nok slik det er i dag.  Vi tror ikke det vil skape noen bedre arbeidshelse ved å straffe noen økonomisk.  Dette er ikke veien å gå for å senke sykefraværet, sier Turid Kletten prosjektleder for IA-avtalen hos LO.

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er sammen med Stortinget sterkere samspilt i Norge gjennom IA-avtalen, enn hva disse er i Sverige.  Trepartssamtalen i Sverige, som var svenskenes avtale mellom det svenske næringslivet, regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene, strandet etter at organisasjonen Svenskt Näringsliv trakk seg ut.  Selv om de alle jobber for et bedre arb


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?