Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tiltak for å holde gravide i jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

 Enkle tiltak som god dialog mellom leder og ansatt skal gi mindre sykefravær ved graviditet. I tillegg får nå kvinner i jobb rett til lønn ved ammefri.

En ny undersøkelse viser at enkle steg for tilrettelegging på arbeidsplassen ofte gjør at en unngår sykemelding. Det skriver NAV.

Kvinner er generelt en sterkt overrepresentert gruppe i varehandelen. Det gjorde at prosjektet «Gravide i handelsnæringen» ble satt i gang som et samarbeid mellom Virke, LO/Handel og kontor, FAFO og AFI. Prosjektet hadde som mål å finne frem til tiltak som kunne innskrenke sykefraværet varehandelen erfarte ved graviditet – en næring som opplever mye fravær ved nettopp graviditet.

Kunnskapsmangel hindrer

FAFO-forsker Anne Inga Hilsen fant i sine undersøkelser at mangel på kunnskap om mulighetene for å tilrettelegge, hindret utviklingen i lavere sykefravær som del av det å være gravid. Hun undersøkte tiltak som kunne gjøres ved matvarekjeden Meny-Ultra.

Ved matvarekjeden var det gode og positive holdninger til de gravide medarbeiderne, men det skortet altså på informasjonen. En innsats for å holde den gravide i arbeid må gjøre tidlig i svangerskapet for å «unngå» sykemelding, all den tid det er lett å sykemelde en gravid da man vet at «sykdommen» er «forbigående».

Enkle tilretteleggingsgrep kan være med på å holde de gravide lenger i jobb, viser undersøkelsene. Førsteprioritet er at leder og den ansatte snakker godt sammen, for mye kan løses på arbeidsplassen før en eventuell lege kobles inn. Har arbeidsplassen lagt gode planer, er det lettere for legen å ta stilling til om det er medisinsk forsvarlig for den enkelte å stå i arbeid.

Lønnet ammefri innfris

Flere gode nyheter for nåværende og blivende gravide kvinner er at det også blir en endring i arbeidsmiljøloven som gir positiv stjerne i margen hos denne gruppen arbeidstakere. Dagens lov gir rett til ammefri, men ulønnet. Nå endres loven slik at alle kvinner har krav på ammefri med lønn fra arbeidsgiver. Til nå har retten til økonomisk kompensasjon vært avhengig av hva slags avtale den enkelte bedrift har.

- Ammefri med lønn vil gjøre det lettere for mor å gå tilbake til jobb og fortsette ammingen uten at dette fører til inntektstap for familien, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen i en pressemelding ved departementet.

Retten til ammefri er basert på kvinnens behov for fri fra arbeidet for å kunne amme barnet i barnets første leveår. Forslaget til ny lov innebefatter blant annet rett til inntil en times fri til amming med lønn på arbeidsdager hvor avtalt arbeidstid er over syv timer.

[Les mer i artikkel hos NAV]
[Les mer i pressemelding hos barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet]


Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?